Ekológia

Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránené

"Netopiere sa začali ochraňovať na základe Dohody o ochrane európskych populácií netopierov z roku 1994. Doteraz k nej pristúpilo 37 štátov."

TASR, 6. septembra 2021 12:09
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránené. V krajine boli vyhlásené viaceré územia európskeho významu, ktorých predmetom ochrany sú aj netopiere. Uvádza to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe.

Medzi územia, kde sú predmetom ochrany netopiere, patrí napríklad chránený areál Dubnické bane. Ide o najväčšie opálové bane na svete. Nachádzajú sa v Slanských vrchoch medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. "Komplex opustených baní, podľa počtu druhov, patrí medzi najväčšie zimovisko netopierov na Slovensku. Zimuje tu až 6000 netopierov, 16 druhov," približujú ochranári.

Ďalším z chránených území je areál Tunel pod Dielikom. Ten patrí k najvýznamnejším zimoviskám v Európe. V 90. rokoch minulého storočia tu početnosť dosahovala 2000 až 10.000 netopierov. Zaznamenaných bolo podľa ŠOP 11 druhov netopierov s početnou zimnou kolóniou večernice malej, lietavca sťahovavého a uchane čiernej.

V chránenom areáli Bradlo, v katastroch obcí Nandraž a Rákoš v okrese Revúca, je predmetom ochrany šesť druhov netopierov európskeho významu - podkovár južný, podkovár veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý a netopier brvitý.

Netopiere sa začali ochraňovať na základe Dohody o ochrane európskych populácií netopierov z roku 1994. Doteraz k nej pristúpilo 37 štátov. SR sa k dohode pridala v roku 1998. Cieľom dohody je chrániť všetkých 51 druhov európskych netopierov prostredníctvom legislatívy, vzdelávania, opatrení a medzinárodnej spolupráce s členskými štátmi či s inými organizáciami, tvrdí ŠOP. Dohoda sa zameriava aj na ochranu stanovíšť netopierov, vhodný manažment ľudských aktivít, výskum ich populácií a monitoring.

Komentáre