Ekológia

Na Sysľovských poliach zaregistrovali po rokoch mláďa dropa fúzatého

"Náhodou naň natrafili rakúski ochranári pri pravidelnom sčítaní dropov."

TASR, 18. augusta 2021 15:26
Na archívnej snímke z roku drop fúzatý, žijúci zajatí v Chránenom areáli Dropie v okrese Komárno. Pred 20 rokmi sa drop na Slovensku vo voľnom prírode prakticky nevyskytoval. Foto: TASR Ladislav Vallach

V Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave zaregistrovali po dlhých rokoch mláďa dropa fúzatého. Náhodou naň natrafili rakúski ochranári pri pravidelnom sčítaní dropov. Upozornila na to Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, podľa ktorej k tomu prispeli aj práce na kompenzačnom opatrení (náhrada za biotopy zničené pri výstavbe diaľnice D4), ktoré spočívalo v zatrávnení polí.

"Nielenže na ploche lovia dravce (orliak, haja tmavá), pre ktoré bolo zatrávnenie určené. Zatrávnenie sa však navrhlo takým spôsobom, aby vyhovovalo aj dropom, a tie sú späť," skonštatovali ornitológovia na sociálnej sieti. Zmes tráv sa podľa ich slov navrhla tak, aby brala ohľad aj na jedného z najťažších lietajúcich vtákov na svete. Orliaky bolo na ploche vidieť skôr, dropy zmes ocenili až neskôr.

Najväčšia plocha, ktorá bola zatrávnená a je súčasťou kompenzačných opatrení, bola vybratá po rokovaniach s ministerstvom dopravy, ministerstvom životného prostredia i ďalšími štátnymi inštitúciami. "Kompenzačné opatrenie prináša už aj prvé výsledky priaznivé pre životné prostredie. Okrem toho, že tu loví orliak morský, zahniezdili sa tu aj dropy, pričom v danej lokalite sa momentálne nachádzajú jediné mláďatá dropa prítomné na území SR,“ informoval TASR hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.

V júni bolo podľa Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko na Sysľovských poliach pozorovaných tak veľa dropov, ako už dlhé roky nie. Vhodných biotopov na hniezdenie bolo totiž v území dlhé roky minimum. "Dropy boli v území počas zimovania, no v hniezdnom období zmizli. Nemali totiž kde byť. Chýbali úplne trávne porasty či viacročné krmoviny," vysvetlili ornitológovia. Toto sa však za posledné dva roky čiastočne zmenilo a podiel trávnych porastov v území narástol z 0,06 na 2,48 percenta z chráneného územia. Ochranári podotýkajú, že vhodné biotopy tvoria stále len zanedbateľný zlomok.

Sysľovské polia sú jediné územie, kde dropy na Slovensku prežívajú. Sú aj najdôležitejším zimoviskom a tokaniskom dropa v slovensko-rakúsko-maďarskom trojhraničí. Ornitológovia a ochranári veria, že ak sa tam podarí dropy udržať, rozšíria sa aj na Žitný ostrov. "Ak sa začnú šíriť, tak nás čaká ešte veľa práce v ošetrení elektrických vedení, ktoré boli jednou z hlavných príčin ich vymiznutia z tejto časti Slovenska," podotkli.

Komentáre