Ekológia

Sysľa je v trnavskom regióne možné nájsť len na troch miestach

"Žije v kolóniách, ktoré môžu mať niekoľko desiatok až stoviek jedincov."

TASR, 29. júla 2021 11:52
Na snímke syseľ pasienkový. Foto: TASR Oliver Ondráš


Kariéru od kedysi premnoženého škodcu úrody až po v súčasnosti chránený druh má za sebou syseľ pasienkový. Počty tohto drobného hlodavca začali celoeurópsky klesať od druhej polovice uplynulého storočia tak, že aj na Slovensku sa poväčšine nachádza už iba v niekoľkých sledovaných lokalitách. V trnavskom regióne sú také tri – plochy letísk v Trnave a pri Boleráze a pasienky nad obcou Chtelnica. Sú pod stálym dozorom Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty a podľa jej riaditeľa Petra Puchalu sú populácie na týchto miestach stabilné.

Podľa posledného hodnotenia Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) z roku 2019 patrí syseľ pasienkový globálne medzi ohrozené druhy. Žije v kolóniách, ktoré môžu mať niekoľko desiatok až stoviek jedincov. „Na to, aby populácia prosperovala, potrebujú priestor. Sysle majú radi nízke trávnaté porasty, preto im vyhovuje, že areály letísk sa pravidelne kosia. Páči sa im zdržiavať sa aj tam, kde sú pasienky pravidelne spásané zvieratami,“ povedal Puchala.
Na snímke syseľ pasienkový. Foto: TASR Oliver Ondráš

Úplne najlepšie podmienky v regióne má podľa neho kolónia nad Chtelnicou. „Má veľký potenciál, sú tam dostatočne veľké plochy a má zo strategického hľadiska najväčšiu perspektívu ďalej sa rozširovať,“ konštatoval. Na letiskách sa tieto chránené hlodavce, naopak, stretávajú nielen s prítomnosťou a činnosťou človeka, ale sú aj cieľom dravcov, predovšetkým sokola rároha, ktorý sa rád sysľami živí v čase, keď nie sú od októbra do marca v zimnom spánku. „Nalietavanie dravcov zase vo všeobecnosti nevidia radi prevádzkovatelia letísk, keďže to môže ohrozovať leteckú dopravu,“ povedal.

Dve z týchto lokalít v trnavskom regióne sú zaradené do národného zoznamu území európskeho významu siete Natura 2000. Chtelnické sysľovisko má rozlohu 73,217 hektára a na základe monitoringu v posledných rokoch tam žije odhadom vyše 100 jedincov. Bolerázske sysľovisko má rozlohu 56,64 hektára s menšou populáciou. Na už nevyužívanom letisku v Trnave žijú sysle na jeho ploche a zároveň na úhorovej časti, ktorú využívajú leteckí modelári. Má malú rozlohu, ale sysľom sa na nej dobre darí. Ohrozená môže byť však zámerom výstavby novej obytnej štvrte, ktorá by sa dostala do priameho susedstva s touto lokalitou.

Na letiskách je starostlivosť o biotop podľa riaditeľa CHKO v poriadku, spolupráca s majiteľmi pozemkov je dobrá. Správa CHKO sa zároveň priebežne snaží nachádzať aj nové lokality, ktoré by spĺňali podmienky pre založenie novej kolónie sysľov. „Bolo už niekoľko pokusov na Slovensku, keď došlo k založeniu novej populácie a zvieratá tam úspešne prežívajú,“ povedal Puchala. Sysle spravidla podľa jeho slov kolonizujú miesta, kde sú aspoň pozostatky po ich predchádzajúcom väčšom osídlení, ale najmä vhodné obhospodarovanie.

Komentáre