Ekológia

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom,miznú rýchlejšie ako lesy

"Posledná Správa WWF o stave planéty 2020 upozornila, že medzi najohrozenejšie druhy na svete patria sladkovodné živočíchy. "

TASR, 2. februára 2022 11:57
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Mokrade patria medzi najohrozenejšie ekosystémy. Zo sveta miznú rýchlejšie ako lesy a pralesy, Slovensko nie je výnimkou. Informovala o tom Andrea Settey Hajdúchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) pri príležitosti Svetového dňa mokradí pripadajúceho na 2. februára.

Expert na rieky z WWF Slovensko Miroslav Očadlík hovorí, že v povodí Dunaja sa za posledných 150 rokov stratilo viac ako 80 percent záplavových území, mokradí, a tak aj ekosystémové služby, ktoré poskytujú. "Dôsledky sú dramatické a môžeme ich pozorovať aj na Slovensku – klesajú populácie pôvodných druhov rýb, zhoršuje sa ekologický stav a zásoby povrchových a podzemných vôd, staré riečne ramená a mokrade trpia dlhodobým suchom a následne ani v čase povodní už nie sú schopné zadržiavať dostatok vody," podotýka Očadlík. Tvrdí, že vysušovaním starých ramien a mokradí sa strácajú aj miesta na rekreáciu a oddych.

Posledná Správa WWF o stave planéty 2020 upozornila, že medzi najohrozenejšie druhy na svete patria sladkovodné živočíchy. Riešením môže byť obnova prirodzenej podoby riek, odstraňovanie bariér a obnova mokradí. Revitalizačné projekty pomáhajú tiež v boji s dôsledkami klimatickej zmeny, poznamenala Settey Hajdúchová.

"Obnova záplavových oblastí, mŕtvych riečnych ramien a revitalizácia ďalších typov mokradí – to všetko pomáha zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať povodne a zároveň zvyšovať biodiverzitu. No nielen to – mokrade, osobitne rašeliniská, sú dôležité aj pre samotné ukladanie uhlíka," hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

WWF spolu s ministerstvom životného prostredia, štátnou ochranou prírody a Slovenským vodohospodárskym podnikom pripravujú revitalizáciu na rieke Morava. Ide o projekt Life IP Natura 2000. Cieľom je odstránenie časti brehového opevnenia a obnova bočného ramena Moravy, priblížila Settey Hajdúchová.

Organizácia sa pripája aj k partnerstvu Living Danube Partnership, v rámci ktorého ochranári počas posledných ôsmich rokov obnovili 5462 hektárov mokradí v povodí Dunaja, uviedla Settey Hajdúchová.

Pokračuje, že Partnerstvo Živý Dunaj sa tento rok v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Ukrajine a na Slovensku sústredí na hľadanie nových lokalít v povodí Dunaja, kde revitalizácie pomôžu zadržať vodu v krajine a skvalitniť mestské a prímestské prostredie. Na Slovensku by podľa Settey Hajdúchovej malo ísť o obnovu starých ramien Dunaja v okolí Bratislavy.

Svetový deň mokradí sa oslavuje 2. februára. V tento deň v roku 1971 bol v iránskom meste Rámsar podpísaný dohovor o mokradiach – medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Na tzv. ramsarskom zozname je vyše 2000 lokalít mokradí medzinárodného významu, medzi nimi 14 slovenských. Napríklad lokality významné pre vodné vtáky a vzácne mokraďové druhy (Parížske močiare, Oravská kotlina, Senianske rybníky, Šúr) a podzemné mokrade jaskýň Demänovskej doliny a Domice.


Komentáre