Ekológia

Sivú Bradu získali ochranári, chcú ju sprístupniť aj verejnosti

"Na Slovensku je to najzachovanejšia a jedinečná lokalita aktívnych výverov minerálnych prameňov so stále sa tvoriacim travertínom."

TASR, 1. februára 2022 17:28
Sivá Brada je jedinečná lolkalita s vyvierajúcim minerálnym prameňom, kde sa stále tvorí travertín. Foto: TASR Milan Kapusta

Ochranári získali pod svoju správu národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Sivá Brada neďaleko Spišského hradu. Riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil pre TASR potvrdil, že ide o plochu vo veľkosti deväť hektárov, ktorej znalecká cena presiahla 140.000 eur.

„V týchto dňoch prebieha zápis do katastra nehnuteľností. Financie na nákup sme čerpali z operačného programu (OP) Kvalita životného prostredia. Samotný proces trval približne rok, je však potrebné zdôrazniť, že o nákup pozemkov na Sivej Brade sme sa usilovali už viac ako 15 rokov. Nikdy sa však nepodarilo nájsť financie, ani ochota predchádzajúcich vládnych garnitúr na nákup významných pozemkov na ochranu prírody nebola veľká a bola skôr výnimočná,“ povedal Dražil.

Dodal, že lokalita je botanickým skvostom i raritou, pre ochranu prírody je toto územie významné aj z hľadiska fauny a výskytu samotnej travertínovej kopy. Na Slovensku je to najzachovanejšia a jedinečná lokalita aktívnych výverov minerálnych prameňov so stále sa tvoriacim travertínom. „Unikátne sú predovšetkým slanomilné biotopy, viazané na vývery minerálnych vôd s vysokým obsahom solí. Rastú tu rastliny, ktoré bežne nájdeme na morských pobrežiach, vo vnútrozemí Európy sú extrémne vzácne. Nezabúdajme ani na pestré a na druhy bohaté teplomilné trávniky, ktoré vzhľadom a druhovým zložením pripomínajú krasové stepi z južných častí Európy,“ vysvetlil Dražil.

V rámci projektu sa na území zabezpečí aj zodpovedajúca starostlivosť, ktorá má pomôcť kriticky ohrozeným druhom rastlín a živočíchov. NPR sa nachádza vo štvrtom stupni ochrany prírody, aby najmä teplomilné spoločenstvá prosperovali, je potrebné lokalitu využívať aj na extenzívne hospodárenie. „Prednedávnom sa nám tu podarilo zaviesť pastvu hovädzieho dobytka plemena škótskeho náhorného dobytka, už dlhšie niektoré plochy kosíme a odstraňujeme náletové dreviny. Máme podrobný plán starostlivosti a založené monitorovacie plochy na sledovanie vegetácie. Na základe údajov z týchto plôch nastavujeme optimálny spôsob využitia pozemkov tak, aby vyhovoval čo najširšiemu spektru druhov,“ zdôraznil Dražil.
Aktívny a jedinečný minerálny prameň na mieste Sivá Brada. Foto: TASR Milan Kapusta

Rieši sa aj turistický potenciál územia. „V spolupráci s mestom Spišské Podhradie a vlastníkmi okolitých pozemkov sa pokúsime sprístupniť lokalitu návštevníkom, aby mohli obdivovať jej rarity a aby sa dozvedeli o jej prírodných hodnotách,“ doplnil riaditeľ Správy NP s tým, že vo výhľade o niekoľko rokov je aj nový náučný chodník. Teraz sa sústredia len na najnutnejšie práce, vyčistenie územia a odstránenie odpadu.

„Je to veľké zadosťučinenie, najmä v kontexte našej dlhoročnej snahy získať túto vzácnu lokalitu do rúk štátu. Prioritná bude teraz ochrana územia a jeho citlivé sprístupnenie návštevníkom,“ skonštatoval Dražil. Zároveň potvrdil, že Správa NP má v pláne získať aj ďalšie vzácne lokality, prioritne sa sústredia na plochy v samotnom národnom parku. Envirorezort deklaruje veľký záujem o odkúpenie cenných pozemkov na ochranu prírody. V OP Kvalita životného prostredia, ako aj v rámci plánu obnovy a odolnosti je na nákupy pozemkov v územiach NATURA 2000 vyčlenených viac ako 80 miliónov eur.Komentáre