Ekológia

V Malých Karpatoch vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vydrica

"Ministerstvo životného prostredia poukazuje na biotopy európskeho významu, medzi ktoré patria jaseňovo-jelšové lužné lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy či kyslomilné bukové lesy."

TASR, 20. januára 2022 13:54
Mráz na potoku Vydrica v zime roku 2005. Foto: TASR Štefan Puškáš


V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vydrica. Výmera Vydrice bude 483 hektárov. Jej vyhlásenie schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.

Vyhlásením prírodnej rezervácie sa zvýši ochrana územia, a to na štvrtý a piaty stupeň. Zóna A s piatym stupňom ochrany na lesných pozemkoch má mať výmeru 450 hektárov. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany vznikne na rozlohe 33,18 hektára. Ochranné pásmo má mať taktiež štvrtý stupeň ochrany a výmeru 97,75 hektára.

Ministerstvo životného prostredia poukazuje na biotopy európskeho významu, medzi ktoré patria jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy či kyslomilné bukové lesy, ale tiež biotop národného významu, ktorým sú dubovo-hrabové lesy karpatské. V rámci biotopov živočíšnych druhov európskeho významu je to najmä rak riavový, pásikavec veľký, kováčik fialový a fuzáč alpský.

"Dôvodom vyhlásenia prírodnej rezervácie Vydrica je aj formálne oznámenie Európskej komisie v rámci konania o porušení zmlúv, ktoré sa týka nedostatočného vyhlasovania lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti," konštatuje envirorezort v materiáli.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) priblížil, že v jadrových zónach prírodnej rezervácie sa nebude ďalej ťažiť a zvýši sa tak vodozádržná činnosť lesa. "Žiadne iné opatrenia, ani hrádzky, ani priehrady nemajú taký efekt, ako má samotný les, keď ho necháte žiť v prirodzenej podobe," podotkol minister.
Chránený krajinná oblasť Vydrica bude v Malých Karpatoch vyhlásená od 1. februára 2022. Foto: TASR Štefan Puškáš

V zóne s najprísnejším stupňom ochrany bude podľa Budaja možné chodiť na prechádzky či na bicykel. Presný režim má upraviť magistrát hlavného mesta spolu s okresným úradom.

Z celkovej výmery sa prevažná časť nachádza v bratislavských mestských lesoch, medzi lokalitami U Slivu – Spariská – Biely kríž - Malý Slavín. Mestské lesy v Bratislave majú územie Vydrice už roky zaradené v takzvanej "zóne pokoja", a teda ťažbu dreva tu nevykonávali. "Chránené bude aj blízke okolie toku Vydrica smerom k Železnej studničke, pričom práve sem sa na prelome rokov vrátila vydra riečna, podľa ktorej je potok pomenovaný," spresnila bratislavská mestská organizácia.

Prírodnú rezerváciu Vydrica považuje za špecifickú tým, že sa nachádza v mestskom lesoparku s vysokým pohybom návštevníkov a hustou sieťou značených chodníkov. S ohľadom na to je najvyšší stupeň ochrany prírody upravený tak, že je tu zakázaná ťažba dreva, výstavba, poľovníctvo. Ostáva tu však voľný pohyb peších aj cyklistov. Povolené je opekanie aj zber hríbov. Malý Slavín aj Pánova lúka majú fungovať v doterajšom režime. "Mestské lesy budú naďalej opravovať lesné cesty, kosiť lúky, odstraňovať nebezpečné stromy pri chodníkoch a udržiavať mobiliár," spresnila organizácia.

Komentáre