Ekológia

Slovensko sa zapojí do medzinárodného sčítania vodného vtáctva

"Ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených viac ako 100 krajín. "

TASR, 14. januára 2022 12:02
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Získať údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva a identifikovať dlhodobé trendy je hlavným cieľom 55. medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva. Uskutoční sa počas najbližšieho víkendu (15. – 16. 1.), na Slovensku ho koordinuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Ako TASR informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková, jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. ŠOP spolupracuje pri sčítaní s organizáciou SOS/Bird Life Slovensko a so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ).

„Do sčítania vodného vtáctva sú v rámci ŠOP SR zapojení zamestnanci jednotlivých správ chránených krajinných oblastí, národných parkov, ako aj riaditeľstva. Ide najmä o zoológov, strážcov a iných zaškolených zamestnancov,“ uviedla Bocková.

Ako dodala, v súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených viac ako 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov. Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku sa začalo v roku 1991.

„Vzhľadom na dlhodobosť programu treba za veľmi cenné považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité. Kľúčový je ich význam pri posudzovaní vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území, ako aj vytváraní sústavy chránených území na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov,“ doplnila Bocková.


Komentáre