Ekológia

Na Slovensko migruje počas teplejších zím zo severu menej vtákov

"Podiel vtákov, ktoré z hniezdísk migrujú na juh a zimujú na Slovensku, sa medziročne mení a súvisí s charakterom zimy. "

TASR, 13. januára 2022 12:08
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na Slovensko migruje počas teplejších zím zo severu menej vtákov. Zostávajú zimovať na severe Európy, kde nedochádza k zamŕzaniu vodných plôch vplyvom zmien klímy. Takéto zistenia majú ornitológovia vďaka medzinárodne koordinovanému sčítaniu zimujúceho vodného vtáctva. Informovala o tom organizácia Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.

Vtáky podľa ornitológov patria do skupiny živočíchov, na ktorej sa dajú ľahko pozorovať vplyvy výkyvov počasia aj meniaca sa klíma. Počas zimných mesiacov klimatické charakteristiky rozhodujú o počte zimujúcich vodných vtákov v našich oblastiach, poukazujú. Organizácia tvrdí, že významná časť vtákov zo Slovenska po skončení hniezdneho obdobia odlieta, niektoré druhy sú v krajine početnejšie zastúpené v zime.

Týka sa to viacerých druhov vodných vtákov, ktoré hniezdia na severe a východe Európy. "Na ich hniezdnych lokalitách obvykle zamŕzajú všetky vodné biotopy a vtáky sú tak nútené hľadať útočiská v južnejších oblastiach (vrátane územia Slovenska), kde sú schopné zadovážiť si potravu na nezamrznutých riekach alebo stojatých vodách," vysvetľuje koordinátor zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku Michal Baláž.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP


Poznamenal tiež, že podiel vtákov, ktoré z hniezdísk migrujú na juh a zimujú na Slovensku, sa medziročne mení a súvisí s charakterom zimy. Počas chladnejších zím migruje na juh väčší počet vtákov, naopak, počas miernejších zím väčší počet vtákov zostáva v severnejších oblastiach. V posledných desaťročiach je podľa ornitológov výrazný nárast počtu zimujúcich vodných vtákov na severe Európy, čo súvisí so zvyšovaním teplôt počas zimných mesiacov.

"Tieto poznatky máme najmä vďaka medzinárodne koordinovanému sčítaniu zimujúcich vodných vtákov, ktoré je organizované od 60. rokov minulého storočia a dnes sa do neho zapájajú tisíce dobrovoľníkov nielen v Európe, ale aj Ázii, Afrike a Amerike," uviedol Baláž.

Organizácia ďalej konštatuje, že podobné trendy možno vidieť aj v našich zemepisných šírkach. Väčšie koncentrácie zimujúcich vtákov sa dnes dajú pozorovať nielen v južnejších častiach krajiny, ale častejšie aj na veľkých priehradách severu Slovenska. Tie počas niektorých rokov nezamŕzajú ani počas januára, hovorí.

Na Slovensku zimné sčítanie vodného vtáctva koordinuje SOS/BirdLife Slovensko. Hlavný termín sčítania je tento víkend 15. a 16. januára. Počas neho sa do sčítania zapojí viac ako 200 rôznych dobrovoľníkov, približuje organizácia. Dobrovoľníci navštívia najväčšie vodné toky, stojaté vody, ktoré sú najvýznamnejšie z pohľadu koncentrácie zimujúcich vodných vtákov, a sčítajú sa aj vtáky na menších tokoch vo všetkých regiónoch Slovenska.

"Takto získané výsledky nám na základe zmien početností jednotlivých druhov vtákov napomôžu pochopiť nielen účinok globálnych klimatických činiteľov, ale aj vplyvy zmien v krajine, ktoré vykonáva človek," podotkol Baláž.


Komentáre