Ekológia

Medzi endemitmi živočíchov prevládajú na Slovensku práve tie karpatské

"Za endemické sa považujú aj poddruhy cicavcov, ktoré žijú dlhé obdobie izolovane od iných príslušníkov svojho druhu. Ide napríklad o kamzíka tatranského a svišťa tatranského."

TASR, 7. februára 2022 15:44
Svišť vrchovský tatranský patrí k slovenským karpatským endemitom. Foto: TASR Milan Kapusta


Medzi endemitmi spomedzi živočíchov na Slovensku prevládajú karpatské endemity. Väčšina z nich sú bezstavovce. Pre TASR to uviedol Ján Kadlečík zo Štátnej ochrany prírody SR.

V horských jazerách Tatier sa napríklad vyskytujú endemické ulitníky, iné žijú aj na vápencových skalách. Významným druhom z ulitníkov je napríklad aj alopia zádielská, endemit Zádielskej doliny v Slovenskom krase. Najbližších príbuzných tohto rodu nájdeme v Rumunsku, opisuje Kadlečík. Dopĺňa, že medzi endemické druhy patrí tiež viacero druhov dážďoviek, suchozemských a vodných kôrovcov či mnohonožiek.

"Hmyz je zastúpený napríklad podunajským endemitom - efemérou podenkou veľkou, viacerými chvostoskokmi, chrobákmi fúzačom zemolezovým, behúnikom bokori, ktorý je významným endemitom Slovenského rudohoria," vysvetľuje Kadlečík.

Pokračuje, že z obojživelníkov je karpatským endemitom mlok karpatský. Za endemické sa považujú aj poddruhy cicavcov, ktoré žijú dlhé obdobie izolovane od iných príslušníkov svojho druhu. Ide napríklad o kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského.

Endemity sú rastliny alebo živočíchy rôznej taxonomickej úrovne (môžu to byť druhy, poddruhy), ktoré sú zaradené medzi chránené druhy. Lokality výskytu endemitov sú prevažne zahrnuté do sústavy chránených území. Endemické druhy sa vyskytujú obmedzene v určitej špecifickej geografickej oblasti alebo biotope.

Komentáre