Život

Mesto Humenné žije celonárodnými oslavami Dňa Rusínov na Slovensku

"Podujatie sa začína dopoludnia svätou liturgiou v gréckokatolíckom Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky a v pravoslávnom Chráme sv. Cyrila a Metoda. "

TASR, 9. júna 2024 8:29
Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku sa v nedeľu konajú v meste Humenné. Súčasťou programu sú prezentácia regiónov, krojový sprievod mestom či galaprogram s folklórnymi vystúpeniami. Hlavným organizátorom je Rusínska obroda na Slovensku (ROS) v spolupráci s mestom Humenné, Vihorlatským múzeom a Gymnáziom sv. Jána Zlatoústeho.

Podujatie sa začína dopoludnia svätou liturgiou v gréckokatolíckom Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky a v pravoslávnom Chráme sv. Cyrila a Metoda. "Program celonárodných osláv bude ďalej pokračovať o 13.00 h v humenskom skanzene, kde sa budú prezentovať regióny severovýchodného Slovenska so značným zastúpením rusínskej národnostnej menšiny. Nasledovať bude krojovaný sprievod mestom, ktorý zo skanzenu vyrazí o 13.30 h a prejde dookola pešej zóny k mestskému kultúrnemu stredisku, kde podujatie vyvrcholí galaprogramom celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku," informoval predseda ROS Martin Karaš.

S rusínskym programom vystúpia folklórne súbory Makovica zo Svidníka, Vihorlat zo Sniny, Chemlon a Chemloňáčik z Humenného, skupina Litmanivka z Litmanovej, Sosna zo Zbojného, Záruba z Ňagova a sólisti rusínskych ľudových piesní Marianna Železná z Prešova, Stephanie Kováčová z Ortuťovej a Natália Kučová z Litmanovej. Súčasťou galaprogramu budú aj recitátori celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov.

Deň Rusínov na Slovensku pripadá na 12. júna. Oslavuje sa od roku 2009, keď o tom rozhodol Svetový kongres Rusínov.
Komentáre