Život

NO Človek v ohrození pripravila detskú príručku kritického myslenia

"Príručka vznikla v spolupráci so štyrmi učiteľkami. Tie učivo slovenčiny prepojili s témami migrácie, klimatických zmien, rodovej rovnosti, globalizácie či chudoby."

TASR/Webmagazin.sk, 23. júna 2020 10:58
Deti z komunitného centra neziskovky Človek v ohrození v obci Sveržov. Foto: TASR Maroš Černý


Nezisková organizácia Človek v ohrození pripravila príručku slovenčiny, prostredníctvom ktorej sa majú deti učiť kriticky myslieť. Okrem toho tiež prepája učivo z osnov s témami globálneho vzdelávania. TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie a komunikačných kampaní neziskovej organizácie Človek v ohrození Lenka Koczová.

Príručka vznikla v spolupráci so štyrmi slovenskými učiteľkami. Tie učivo slovenčiny prepojili s témami migrácie, klimatických zmien, rodovej rovnosti, globalizácie či chudoby. Svojim kolegom ukazujú prepojenia medzi globálnymi a lokálnymi javmi v našej spoločnosti. Ako hovoria samotné autorky.

„Nechceme vyučovať encyklopedické informácie a definície z jazykovedy, pre bežný život nie sú potrebné. Nie je dôležité vedieť rozdeliť súvetia podľa poučky, ale napríklad rozpoznať nelogickosť výpovede, zavádzanie, manipuláciu – a adekvátne na ňu upozorniť."

„Praktické aktivity z príručky deti vťahujú priamo do vyučovacieho procesu a prebúdzajú ich záujem o tento stále pomerne neobľúbený, no veľmi dôležitý predmet. Frontálny prístup učitelia menia za partnerský prístup," uviedla Koczová.

Namiesto memorovania štandardných tém z kurikula si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor, ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov. Príručka je dostupná v tlačenej verzii, ale aj online.

Komentáre