Život

Hodina deťom podporí 12 projektov pre deti v ohrození

"Hodina deťom podporí 12 projektov pre deti v ohrození. Prerozdelí medzi ne viac ako 100.000 eur, ktoré sa vyzbierali počas 21. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom. Celkovo sa zo zbierky prerozdelilo 123.270,35 eura."

TASR/Webmagazin.sk, 17. júna 2020 13:45
Foto: TASR František Iván


Medzi podporenými projektmi je nezisková organizácia Alžbetka, ktorá zmierňuje sociálne vylúčenie detí a mladých ľudí žijúcich v chudobe, ďalej občianske združenie Kaspian zamerané na minimalizovanie negatívnych dosahov koronakrízy na deti a mládež v ohrození. Zo zbierky sa tiež podporí Centrum Koburgovo pre deti z marginalizovanej rómskej komunity či EDI Slovensko na podporu detí a mladých ľudí s poruchami príjmu potravy.

Celkovo sa zo zbierky prerozdelilo 123.270,35 eura. "Počas koronakrízy Hodina deťom jednorazovo podporila štyri organizácie zamerané na deti v kríze sumou 23.000 eur. Zostalo teda 100.270,35 eura, ktoré sa prerozdelili medzi 12 organizácií pre deti v ohrození," priblížila Fulmeková.

Projekty vybrali odborní hodnotitelia, ktorí posudzovali 36 žiadostí. Hodina deťom sa podľa Fulmekovej rozhodla zúžiť tému zamerania a podporiť organizácie, ktoré primárne pomáhajú deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození.

Komentáre