Život

Nezhadzujte lastovičkám a belorítkam hniezda. Hrozí vám vysoká pokuta

"Za posledných šesť rokov došlo na Slovensku k úbytku lastovičiek a belorítok. Ide o 25.000 párov lastovičiek a 100.000 párov belorítok. K úbytku došlo najmä v dôsledku zatepľovania a rekonštrukcií domov."

TASR/Webmagazin.sk, 3. júna 2020 21:39
Bez popisu Foto: TASR/AP Peter Komka


Za zhodenie hniezda belorítke domovej alebo lastovičke domovej hrozí pokuta až do výšky 9958 eur. Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu alebo telefonicky. TASR o tom informovala zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.

Oznámenie o zhodení hniezda sa podáva na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. "V prípade, ak je vykonané nelegálne zhadzovanie hniezd v čase rozmnožovania, môžu byť straty aj na znáške, respektíve mláďatách," povedala Lešová.

Ako uvádza, zhadzovať sa môžu hniezda aj na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR. Zhadzovanie je vtedy kontrolované ochranármi zo ŠOP, ktorí monitorujú situáciu a usmerňujú činnosti. "Týka sa to väčšinou situácií pri stavebných prácach pri zatepľovaní obytných domov," podotkla Lešová. Dodáva, že sa to realizuje v mimohniezdnom období, čiže keď sú hniezda prázdne.

Komentáre