Zdravie

Chlapci a dievčatá reagujú na traumu rozdielne

"Traumatické udalosti môžu ovplyvniť myseľ komukoľvek. Zaujímavé však je, že chlapci reagujú inak ako dievčatá."

Zuzana Lobotková, 18. novembra 2016 12:00
Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer
V novej štúdii medzi chlapcami sa ukázalo, že oblasť mozgu zvaná predný kruhový sulcus bola väčšia u tých, ktorí vykazovali príznaky traumy, v porovnaní s kontrolnou skupinou chlapcov, ktorí nemali žiadne príznaky traumy. Ale u dievčat v štúdii bola naopak táto oblasť mozgu menšia u tých, ktoré prejavovali príznaky traumy.

Nie je trauma ako trauma


Spomínaná časť mozgu sa spája s emocionálnym uvedomovaním si a empatiou. Vedci boli prekvapení, keď videli, že chlapci a dievčatá boli tak jasne na rôznych koncoch spektra. Uviedla to autorka štúdie Megan Klabundová , psychologička a výskumná pracovníčka v oblasti neurovied na Stanford University School of Medicine.

Vedci porovnali veľkosť tejto oblasti mozgu u chlapcov a dievčat v kontrolnej skupine a zistili, že región bol približne podobnej veľkosti v obidvoch skupinách. Potenciálne vysvetlenie týchto výsledkov je, že vystavenie traumatickému stresu môže ovplyvniť mozgový rozvoj inak u chlapcov ako u dievčat. Avšak, pretože štúdia bola vykonaná na jednom mieste a v určitom čase, nie je možné zistiť, aký je vzťah medzi príčinou a dôsledkom medzi traumou a veľkosťou tejto oblasti mozgu.

V štúdii výskumníci skenovali mozgy 59 detí vo veku 9 až 17 rokov, a to s použitím štrukturálneho typu skenovania magnetickou rezonanciou. V kontrolnej skupine 29 detí a 30 detí bolo v skupine, ktorá mala príznaky traumy, ako sú zmeny nálady a mentálne znovuprežívanie traumatickej udalosti. Tieto deti zažili traumatickú udalosť viac ako 6 mesiacov pred začiatkom štúdie.

Ilustračná snímka Foto: bigpicture.ru


Vedci porovnali veľkosti predného kruhového žliabku, ktorý sa nachádza v oblasti mozgu zvanej insula, ktorý hrá úlohu v ľudských emóciách, uvedomovaní si a empatii. Avšak insula nefunguje v izolácii. Naopak, táto oblasť je pripojená k iným častiam mozgu, ktoré sa tiež podieľajú na spracovaní emócií a empatie.

Čo to znamená?


Predchádzajúce štúdie ukázali, že u asi 8 percent dievčat a 2 percent chlapcov sa niekedy počas života rozvinie posttraumatická stresová porucha. Dievčatá majú všeobecne väčšiu pravdepodobnosť vzniku tohto stavu ako chlapci. Výskumníci zistili, že ich štúdia mala relatívne malý počet účastníkov. Okrem toho, výskum neskúma konkrétne vplývajúce faktory, ako je doba od traumy, vek účastníka pri prvom výskyte traumy, závažnosť poranenia a ďalšie potenciálne stresory, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v mozgu.

Budúce štúdie môžu vrhnúť svetlo na to, ako trauma ovplyvňuje iné mozgové štruktúry spojené s empatiou, a či sa tieto účinky tiež ukazujú rozdielne medzi pohlaviami. Navyše ďalší výskum môže tiež pomôcť vedcom zistiť, či tieto fyzické rozdiely v mozgu zase vedú k rozdielnemu správaniu medzi chlapcami a dievčatami. Takýto výskum by mohol pomôcť psychiatrom vyvinúť procedúry rodovo špecifické pre chlapcov a dievčatá, ktorí zažili traumatické udalosti.

Zdroj: livescience.com


ODPORÚČAME TIEŽ:
Pri nehodách treba najskôr ošetriť nekričiacich, tehotné ženy a deti
Tekvicu treba jedávať po celý rok. Má blahodarné účinky
Tupozrakosť je anatomický problém, možno ho liečiť cvičeniami
Toto sú stravovacie tipy, ktoré zvýšia vašu šancu otehotnieť

Komentáre