Ekológia

WWF: Lesy sú kľúčovým riešením, ako zabrzdiť klimatickú krízu

"Predpokladá sa, že počas nasledujúcich 50 rokov už niektoré zo súčasných zalesnených oblastí nebudú vhodné na pestovanie lesa."

TASR, 19. marca 2021 17:37
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Bratislava 19. marca (TASR) - Lesy sú kľúčovým riešením, ako zabrzdiť klimatickú zmenu a zmierniť jej vplyvy na celú planétu a ľudí. Projekt Climaforceelife má odskúšať a rozšíriť inovatívne metódy obhospodarovania lesov, ktoré povedú k zvýšeniu odolnosti voči klimatickej zmene. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko.

Predpokladá sa, že počas nasledujúcich 50 rokov už niektoré zo súčasných zalesnených oblastí nebudú vhodné na pestovanie lesa a "zachovanie akýchkoľvek drevín sa tam bude považovať za úspech". "Lesy sú však prebiehajúcou klimatickou zmenou ohrozené. Aby mohli ďalej plniť svoje nenahraditeľné funkcie, musíme im pomôcť a prispôsobiť spôsoby, ako v nich hospodárime. Iba tak sa môžeme spoľahnúť na to, že budeme môcť ďalej využívať drevo, čistú vodu, kyslík a ďalšie produkty a služby, ktoré považujeme teraz za samozrejmé," hovorí Milan Janák z WWF Slovensko. Dodal, že v tom našli s lesníkmi spoločnú reč a spoločne hľadajú riešenia.

Klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia na Slovensku sa budú vykonávať na dvoch občianskych združeniach projektového partnera štátneho podniku Lesy SR, a to Šaštín a Smolenice. Plánuje sa postupná premena lesných porastov na ploche 55 hektárov (ha) na stabilnejšie a druhovo rozmanitejšie lesy uplatnením rôznych manažmentových spôsobov, výsadbou alternatívnych pôvodných druhov drevín, podporou prirodzenej obnovy porastov a ochranou sadeníc. "Minimálna celková plocha, na ktorej sa budú na Slovensku uplatňovať klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia, je 793 ha. Verím, že aj toto je dôkazom toho, že lesníci s ochranármi vedia spolupracovať," povedal generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.

Projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe (Climaforceelife) je financovaný v rámci programu Európskej únie Life. Začal sa v septembri 2020 a potrvá sedem rokov, do konca roku 2027. Na projekte spolupracujú partneri zo štátneho i akademického sektora, mimovládne organizácie aj súkromní vlastníci lesa, a to z piatich krajín strednej a východnej Európy - Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Na Slovensku sú partnermi projektu WWF Slovensko a Lesy SR.

"Cieľom projektu je prehodnotiť súčasné modely obhospodarovania lesov, ktoré sa využívajú v strednej a východnej Európe, z pohľadu klimatickej zmeny," uviedla Settey Hajduchová. Dodala, že sa otestuje zavedenie inovatívnych opatrení obhospodarovania lesov. Pôjde napríklad o rôzne druhy selektívnej ťažby a maloplošných clonných rubov namiesto holorubov, pokročilé prebierkové metódy, pomiestna príprava pôdy namiesto veľkoplošnej, malé vodozádržné opatrenia, ako aj premena lesných porastov s nevhodným drevinovým zložením na porasty tvorené pôvodnými a pre stanovište vhodnými drevinami a podpora prirodzeného zmladenia.

Komentáre