Ekológia

V Poloninách vyznačujú stromy na dožitie, monitorovať ich môžete aj vy

"Stromy označené dvoma zvislými zelenými čiarami nebudú môcť byť nikdy vyťažené ani úmyselne poškodené."

TASR, 17. marca 2021 16:49
Na leteckej snímke z 12. októbra 2018 obec Runina v Národnom parku Poloniny. Foto: TASR Michal Svítok

Lesníci, v spolupráci s ochranármi zo Štátnej ochrany prírody, začali v hospodárskych lesoch na území Národného parku (NP) Poloniny vyznačovať stromy, ktoré budú ponechané na dožitie. Stromy označené dvoma zvislými zelenými čiarami nebudú môcť byť nikdy vyťažené ani úmyselne poškodené. Cieľom trojročného projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia je zvýšenie biodiverzity lesa. O aktivite informovala správa NP Poloniny na svojej internetovej stránke.

"Tieto stromy na dožitie počas svojho života vytvoria možnosti a vhodné podmienky pre hniezdenie vzácnych druhov vtákov, či už európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Bukovské vrchy, alebo sú zriedkavé na Slovensku. Rovnako poskytnú domov, potravu, ochranu a úkryt nespočetnému množstvu lesných druhov živočíchov a rastlín," uvádzajú ochranári s tým, že stromy určené na dožitie musia spĺňať hneď niekoľko kritérií. Majú to byť stromy, ktoré sú súčasťou hornej vrstvy lesného ekosystému a musia byť bez poškodenia.

Pri výbere sa tiež musia lesníci zamerať na pôvodné druhy drevín.
"Z ihličnatých drevín bude podporená iba pôvodná jedľa biela, z listnatých drevín oveľa širšie spektrum druhov, s výnimkou duba červeného a agáta," konkretizuje správa NP Poloniny s tým, že prioritne budú označované takzvané "cenné listnáče", ako je lipa, brest, javory, jaseň. Ochranári v tejto súvislosti zároveň pripomínajú, že hlboko koreniace dreviny sú vo flyšovej oblasti Karpatského oblúka najviac schopné zabrániť erózii, zosuvu pôdy a klimatickému fenoménu zhromažďovania mrazového vzduchu v kotlinách.
Na ilustračnej snímke Stužický prales, súčasť NP Poloniny, ktorý je na zozname svetového prírodného dedičsta UNESCO. Foto: TASR Jozef Ďurník

Nemenej dôležitá je však podľa ochranárov aj úloha stromu po odumretí. "Až 30 percent druhov žijúcich v lese a väčšina ohrozených druhov v Európe je viazaných na mŕtve drevo. Mŕtve drevo je v súčasnosti jedným z najohrozenejších habitátov v lese," ozrejmili. I preto sa bude zákaz manipulácie s označenými stromami vzťahovať i na obdobie, keď už odumrú.

Počas troch rokov má byť v rámci projektu, do ktorého sa okrem štátnych ochranárov zapojili štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Lesy SR - Lesná správa Nižná Jablonka a Lesopoľnohospodársko urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Zvala v hospodárskych lesoch v NP Poloniny, takto označených niekoľko tisíc stromov. Hospodárske lesy tvoria v súčasnosti 64,32 percenta lesných porastov na území NP Poloniny.

Do monitorovania takto vyznačených stromov a sledovania sa môže zapojiť aj široká verejnosť. Každý si môže vybrať do opatery ten „svoj“ vyznačený strom v NP Poloniny a sledovať, ako sa mu darí a dohliadať na jeho dlhodobú ochranu.

Komentáre