Ekológia

Európsky deň národných parkov vyhlásili v roku 1999, v SR je ich deväť

"Motto tohtoročného Európskeho dňa národných parkov znie: Hlasujte za prírodu (Vote for Nature)."

TASR, 24. mája 2024 16:30
Na archívnej snímke panoráma Vysokých Tatier pri Poprade. Foto: TASR - Branislav Račko

Chránené územia či národné parky sú tvorené krajinou s rozmanitými druhmi a jedinečnými biotopmi. Tie sú prírodnou bankou, v ktorej sa ešte stále uchováva široká a jedinečná škála ohrozených druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zabezpečujú genetickú diverzitu, poskytujú druhom bezpečné miesto na rozmnožovanie sa a zvyšujú ich šance na prežitie, keď sú ohrozené chorobami a prírodnými zmenami.

Prvý národný park v Európe - Národný park Abisko - vyhlásili 24. mája 1909 vo Švédsku. O 90 rokov neskôr, v roku 1999, bol v tejto súvislosti vyhlásený Európsky deň národných parkov, ktorý pripadá na 24. mája. Vyhlásila ho Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) ako spomienku na založenie parku Abisko.

Jeho cieľom je priblížiť ľudí k prírode a zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti prírodnej krásy zachovanej v chránených územiach a dôležitosti ochrany a trvalo udržateľného riadenia týchto miest.

"Určite majú aj slovenské národné parky čím prispieť k zachovaniu prírody v Európe. A to predovšetkým svojou biodiverzitou. Napríklad na území Národného parku Slovenský raj je potvrdený svetový rekord v počte rastlín na 0,25 metra štvorcového. Ide o 54 druhov vyšších rastlín v katastri obce Vernár," povedal pre TASR riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

V súvislosti s týmto dňom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky na svojej stránke uvádza: "Predstavte si deň, keď sa všetky prírodné, národné parky a chránené územia stretnú v celej Európe, oslávia svoje úspechy a vyhlásia prínosy a význam chránených území Európy komunitám, osobám s rozhodovacou právomocou a širokej verejnosti. Je to Európsky deň národných parkov."

Vo viacerých európskych krajinách sa tradične na oslavy Európskeho dňa národných parkov pripravujú stovky podujatí. Cieľom je upozorniť verejnosť na potrebu ochrany národných a prírodných parkov. Pracovníci parkov a chránených území v mnohých štátoch na európskom kontinente organizujú festivaly, výlety, prehliadky, tvorivé dielne či aktivity zamerané na ochranu prírody.

Na archívnej snímke zelená hranica v NP Poloniny. Foto: TASR - Milan Kapusta


Motto tohtoročného Európskeho dňa národných parkov znie: "Hlasujte za prírodu (Vote for Nature)", ktorým chce federácia EUROPARC zdôrazniť, aké dôležité sú chránené územia pre rozvoj a implementáciu prírodných politík a akú zásadnú úlohu zohrávajú pri zabezpečovaní udržateľnej a odolnej spoločnosti pre európskych občanov.

Na Slovensku je vyhlásených deväť národných parkov: Tatranský národný park (TANAP), Pieninský národný park (PIENAP), Národný park Nízke Tatry (NAPANT), Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra (NPMF), Národný park Poloniny, Národný park Muránska planina, Národný park Veľká Fatra a Národný park Slovenský kras.

Federácia EUROPARC má vyše 380 členských organizácií na ochranu prírodných parkov a krajinných území vo vyše 30 štátoch vrátane Slovenska. Národné a prírodné parky aj rezervácie zohrávajú dôležitú úlohu v úsilí o zachovanie prírody v jej rozmanitých formách v Európe. Neraz ide o záchranu špecifických biotypov a ekosystémov.Zdroje: www.europarc.org; www.swedishlapland.com;

Komentáre