Ekológia

Držba vybraných druhov mačkovitých šeliem by sa mala zakázať

"Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022."

TASR, 16. septembra 2021 11:32
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na Slovensku by sa mala zakázať držba vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Regulovať sa tak má ich súkromný a komerčný chov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú vláda schválila na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Zakázaná by podľa novely mala byť držba živých exemplárov tigrov, leopardov, levov, geparda, jaguárov, rysov, pumy, medveďov a primátov. Zákaz držby má prispieť k zamedzeniu množenia, respektíve iného nadobúdania jednotlivých zvierat. Predísť sa má aj nelegálnemu obchodu s držanými exemplármi a produktami z týchto živočíchov, uvádza sa v materiáli.

„Cieľom zavedenia zákazu odovzdania uvedených exemplárov do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci SR je zároveň eliminovať možnosť nadobúdať exempláre držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu inými súkromnými chovateľmi na území SR, aby sa tak zabránilo zväčšovaniu počtu takýchto chovateľov," tvrdí envirorezort.

Pokračuje, že na zvieratá, držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, sa zákaz držby nebude vzťahovať a chovatelia si ich budú môcť ponechať na dožitie. Zároveň zákaz držby nebude platiť na zvieratá, ktoré boli nadobudnuté vlastným odchovom u chovateľa od 1. januára 2022 do 30. júna budúceho roka. Cieľom je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zabezpečiť, aby mláďatá narodené v stanovenom období, ktoré boli pravdepodobne počaté počaté pred nadobudnutím účinnosti zákazu držby, neboli považované za držané v rozpore s týmto zákonom.

Zákaz držby by sa podľa materiálu nemal vzťahovať napríklad na licencované zoologické záhrady, chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, záchytné strediská, zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy, zariadenia pre živočíchy používané na vedecké alebo vzdelávacie účely, veterinárne ordinácie a kliniky.

Zaviesť by sa mala aj povinnosť vyhotovenia fotodokumentácie neživého exemplára vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu vybraných druhov živočíchov s kožou s jedinečným vzorom. Ide o vybrané druhy mačkovitých šeliem.

„Vyhotovenie fotodokumentácie má za cieľ umožniť stotožnenie držaných neživých exemplárov takýchto živočíchov a minimalizovať tak možnosť vydávať nelegálne nadobudnuté exempláre za legálne nadobudnuté a evidované exempláre pri prípadnej kontrole orgánmi vymáhania práva," vysvetľuje MŽP v materiáli.

Novela by mala posilniť aj kompetencie a oprávnenia orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022.

Komentáre