Život

Otvárajú sa kúpaliská. Rúška nepotrebujete. Odstupy a dezinfekciu áno

"Najväčším rizikom pobytu na kúpalisku môže byť stav "hlava na hlave". Úrad verejného zdravotníctva vydal zásady bezpečného rekreovania sa na verejných kúpaliskách."

TASR/Webmagazin.sk, 23. júna 2020 14:38
Mestské kúpalisko v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič


Tohtoročnú kúpaciu sezónu na umelých a prírodných kúpaliskách ovplyvňujú protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa pre verejnosť a hygienické podmienky pre prevádzky kúpalísk. Teraz.sk prináša ich kompletný prehľad.

Ako sa v súčasnej situácii správať na kúpalisku


1. Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.

2. Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

3. Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

4. Dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.

5. Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

6. Uprednostňujte bezkontaktné platby.

7. Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

8. Na kúpalisku nemusia nosiť rúška návštevníci ani zamestnanci.

Pamätajte si:
Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie.

Čistenie bazénov na kúpalisku v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič


Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska:1. Pri vstupe na kúpalisko musia zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov.

2. Na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre.

3. Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok.

4. Prevádzka bazéna tak, ako aj za obvyklej situácie, môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie.

5. Pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou.

6. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení.

7. Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy a predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy; frekvencia prevádzkovej kontroly voľného chlóru sa zvýšila na dvojnásobok.

8. Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatok času na dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich.

9. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Pamätajte si:
Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Jazero Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke. Foto: TASR Martin Baumann


Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách:1. Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.

2. Nepreceňujte svoje schopnosti a sily, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo.

3. Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo.

4. Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom. Deťom nedovoľte hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu.

5. Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky a zvieratá.

6. Rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej plochy, dodržiavajte pokyny prevádzkovateľov kúpalísk.

7. Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

Kúpalisko Vyšné Ružbachy. Foto: TASR Oliver Ondráš


Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách:1. Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte a prejdite brodiskom, môže to znížiť riziko znečistenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpaliska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody i pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov a podobne.

2. Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.

3. Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité povlaky a steny a dno bazéna sú poškodené.

4. Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.

5. Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.

6. Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

7. Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.

Foto: TASR František Iván


Zásady kúpania sa pre deti


Pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Primeraným spôsobom upozornite deti na zákaz pitia vody z bazéna. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.

Pamätajte si:
Kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku, tá, ak je poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie – pri kúpaní sa nie je možné totiž úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov.


Komentáre