Život

Ocenili osobnosti poradenstva, ktoré pomáhali deťom počas pandémie

"Podľa Motlovej je poradenský systém v školstve jedným z najkľúčovejších podporných systémov, ľudia však väčšinou nevedia, čo všetko prináša."

TASR, 18. februára 2022 11:36
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) ocenil vo štvrtok večer osobnosti poradenstva, ktoré pomáhali deťom počas pandémie. Pôvodne malo byť oceňovanie súčasťou konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa však pre pandémiu presúva na obdobie, ktoré bude z hľadiska opatrení priaznivejšie.

"Práve pandémia nám ukázala, aké dôležité je upozorniť na poradenstvo a celý poradenský systém. Ľudia v ňom totiž našim deťom pomáhajú zvládať úzkosti, traumy, ťažké životné situácie, ale aj izoláciu a následnú socializáciu po ich návrate do škôl," povedala riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová. Podľa nej je poradenský systém v školstve jedným z najkľúčovejších podporných systémov, ľudia však väčšinou nevedia, čo všetko prináša. "Stretávame sa s tým, že mnohí nevedia, čo ľudia v poradenskom systéme robia a ako veľmi dokážu pomôcť učiteľom, rodičom a celej spoločnosti. Potrebujeme poznať tých, ktorí v našom systéme robia všetko pre to, aby pomoc prišla včas a aby sme mali deti čo najviac spokojné a aby sme mali šťastných rodičov. Lebo, keď máme šťastných rodičov, budeme mať šťastné aj deti," uviedla Motlová.

V kategórii Mladý talent poradenstva získala ocenenie psychologička Petra Andelová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči. V kategórii Osobnosť poradenstva 2021 získala ocenenie doktorka pedagogiky Martina Rzymanová, vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade. Ocenenie VÚDPaP za dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie v roku 2021 získal Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica. Cena pre výnimočné poradenské zariadenie 2021 smeruje do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo a do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Poprad. Špeciálne ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzal Peter Seidler.

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre národnostné školstvo a inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová poznamenala, že oceňovanie osobností poradenstva a výnimočných poradní pozornosť nasmeruje na ľudí a odborníkov, ktorí svoje každodenné povolanie vnímajú ako životné poslanie. "Nech sa motto ich práce, že prekážky nám prichádzajú do života preto, aby sme my zdolávali ich, nie, naopak, stane mottom nás všetkých. Súčasná doba nám dokazuje že hrdinovia už nie sú iba na televíznych obrazovkách, ale mnohí aj za dverami poradní, kam prichádzajú deti, mladí ľudia a rodičia s ich trápením," dodala Síthová.

Komentáre