Technológie

Bratislavská deklarácia stanovila riešenia pre IT vzdelávanie mládeže

"V Bratislave sa uplynulý týždeň prijal dokument, ktorý identifikuje problémy a stanovuje riešenia spojené so vzdelávaním mladých ľudí pre IT priemysel."

Erik Stríž, 22. októbra 2016 9:00
Podľa Mária Lelovského, prezidenta ITAS, mladí ľudia nadhodnocujú svoje zručnosti v práci s počítačom. Ilustračná fotografia Foto: Pixabay
V bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton sa tento týždeň konala tlačová konferencia, na ktorej boli zhodnotené výsledky projektu eSkills for Jobs. eSkills for Jobs je kampaň zameraná na zvyšovanie digitálnych zručností verejnosti, ktorých nedostatok je najviac viditeľný na trhu práce. Prejavuje sa nedostatkom schopných IT špecialistov, o ktorých majú zamestnávatelia veľký záujem.

Na konferencii zaznela skutočnosť, že dnes existuje dopyt po 10-tisíc špecialistoch na IT, pričom tento dopyt zamestnávateľov nie je uspokojený. Sú to pritom pracovné pozície, ktoré sú okamžite k dispozícii, avšak bez vhodných kandidátov s relevantnými zručnosťami, znalosťami a skúsenosťami. Výsledok kampane eSkills for Jobs je však priaznivý. Podľa vyjadrenia IT Asociácie Slovenska (ITAS) bolo v priebehu celého trvania kampane zorganizovaných viac ako 5500 podujatí vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorých sa zúčastnilo celkovo 3,4 milióna ľudí.

Stále je potrebné investovať do vzdelávania ľudí

Mário Lelovský, prezident ITAS, tvrdí, že každý schopný študent je zvyčajne rezervovaný pre konkrétneho zamestnávateľa ešte pred skončením svojho štúdia. Uvádza tiež zistenia, že aj napriek pokroku mladí ľudia stále nadhodnocujú svoje digitálne zručnosti. Podľa testov IT Fitness je úroveň znalostí iba 50-percentná v porovnaní s tým, čo trh práce očakáva. Dodáva, že okrem žiakov ITAS sleduje aj výsledky učiteľov a vraj nie sú uspokojivé, čo zdôraznil aj Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, pripomína, že aktivity ITAS a IT Fitness test sú vzorom aj pre iné projekty v oblasti vzdelávania v rámci celej Európy. Pripúšťa, že vzdelávanie na Slovensku má svoje nedostatky a problémy a má to za dôsledok aj nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.

Priemysel prišiel a povedal vláde a školám, akých absolventov majú vychovávať, aby mohli byť uplatniteľní na trhu práce.” tvrdí Pellegrini a predstavuje päť bodov, ktoré považuje za potrebné zhodnotiť v kontexte digitálneho vzdelávania a celkovej informatizácie spoločnosti. Sú nimi prístup škôl k moderným technológiám; lepšia infraštruktúra a pripojenie škôl na širokopásmový internet; zabezpečovanie vzdelávania učiteľov; účasť priemyselného sektora na vzdelávaní študentov a kampaň na zvýšenie motivácie rodičov vzdelávať deti aj v technologickej oblasti.

Ivan Štefanec, Europoslanec SR a ambasádor pre eSkills for Jobs, odporúča využívať Európsky fond pre strategické investície, ktorého objem sa za posledné obdobie dokonca zdvojnásobil.

Tlačová konferencia oznamujúca Bratislavská deklarácia pre digitálne zručnosti. Zľava Günter Oettinger, Peter Pellegrini a Mário Lelovský. Foto: ITAS
Pellegrini ďalej uvádza, že zo štrukturálnych fondov sa plánuje financovať IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt bude stáť približne 21 miliónov eur a ročne má generovať asi tisíc nových špecialistov na informačné technológie. Nebude teda jedinečnou odpoveďou na dopyt zamestnávateľov po špecialistoch, v mixe nových vzdelávacích platforiem by však predstavoval významnú pozíciu. Na IT Akadémii sa zúčastnia všetky strany: IT firmy, ITAS štát i školy a dosah by mal mať na 33-tisíc študentov základných, stredných i vysokých škôl.

Bratislavská deklarácia pre digitálne zručnosti je dokument, ktorý si môžete v plnom znení prečítať na stránkach eSkills for Jobs: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/bratislava-declaration Foto: ITAS

Bratislavská deklarácia pre digitálne zručnosti

Súčasťou zhodnotenia doterajších aktivít ITASu a ich posunutie na medzinárodnú úroveň bolo aj uznanie Bratislavskej deklarácie. Tá obsahuje návrhy aktivít a riešení, ktoré by mali prijať jednotliví zúčastnení, aby spoločne pracovali na projekte koalície. Tieto návrhy, riešenia a záväzky sú smerodajné pre zástupcov vlád, priemyslu, akademickej obce, mimovládnych organizácií a iných kľúčových zainteresovaných strán z celej Európy. Cieľom je “preklenúť priepasť v digitálnych zručnostiach”, ako sa v deklarácii uvádza.

Pri tejto príležitosti tiež vznikla Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá zaháji svoju činnosť v decembri tohto roka. “Predstavuje kľúčovú iniciatívu zahrnutú aj v agende Európskej komisie s názvom Nová agenda v oblasti zručností pre Európu.” uviedol Günter Oettinger, Eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Bratislavská deklarácia nie je iba formálny dokument, ale verejný záväzok všetkých zúčastnených strán. Je tiež dôkazom, že veľké zmeny vo vzdelávaní môžu prichádzať aj z malých krajín Európskej únie, v tomto prípade priamo zo Slovenska.ODPORÚČAME AJ:
Štát podporil súkromníkov, ktorí chcú vzdelávať mladých ľudí online
Spoznávanie sveta a práca online: Digitálnych nomádov pribúda
Kedy sa oplatí postovať na Facebooku? O úspechu rozhoduje deň i hodina
Industry 4.0 – servis budúcnosti
Užívatelia internetu čelia mnohým rizikám, ochranu podceňujú

Komentáre