Technológie

Industry 4.0 – servis budúcnosti

"Svet priemyslu sa dnes čím ďalej tým viacej prelína so svetom IT."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 3. októbra 2016 5:30
Foto: Asseco Solutions
V tejto súvislosti zaznieva predovšetkým termín Priemysel 4.0., ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú Prediktívna údržba a Inteligentný servis. Ide o dokonalú súčinnosť informačných technológií s výrobou.

Na tohtoročnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne sa predstaví nové riešenie pre údržbu - "Smart Connected Solutions" (SCS), ktorého úlohou je automatizovaná podpora. SCS je horúcou novinkou z dielne producenta ERP, Asseco Solutions.

Pod názvom Industry 4.0 sú zhrnuté najrôznejšie definície a vlastnosti. Čo je však jeho podstatou? Jedná sa o zavádzanie inteligentného počítačového riadenia, samozrejme v priamej väzbe na mechanické prvky a ďalšiu elektroniku. Hlavnými komponentmi Industry 4.0 sú: Internet vecí, Robotická automatizácia a tiež tzv. „Prediktívna údržba“ a „Inteligentný servis“.

Vďaka riešeniu SCS môžu firmy v plne integrovanej podobe prediktívne sledovať proces servisu a údržby - od zberu dát zo zariadení, cez plánovanie údržby, až po jej realizáciu a dokumentáciu. Systém kombinuje hlavné funkcie z oblastí riadenia servisu, prediktívnej údržby a servisu pre koncových zákazníkov v jednom integrovanom systéme a umožňuje tak plynulú výmenu dát na všetkých úrovniach aj prostredníctvom aplikácie na mobilných zariadeniach.

Využitie SCS však nie je len vo výrobe. Nutnosť prediktívnej údržby vyvstáva aj v úplne odlišných oblastiach - od automatu na kávu až po ľudský organizmus (teda v medicíne).

SCS disponuje tromi základnými modulmi:


Modul Inteligentný servis
Pokrýva všetky prevádzkové úrovne poskytovania servisu. Ak je doručená požiadavka na servis, zistí, ktorý z technikov sa k jeho riešeniu najlepšie hodí a navrhne zodpovedajúci plán. Potom technikovi na jeho mobilné zariadenia dodá potrebné informácie. Pri oprave potom umožňuje jej úplnú dokumentáciu a zákazník tiež prostredníctvom SCS potvrdzuje vykonanú prácu. Zákazník nemusí disponovať ERP systémom, hlásenia jednoducho prichádzajú do počítača, či už je napojený na systém alebo nie.
Inteligentný servis umožňuje ako interné, tak externé použitie. Napríklad ho možno poskytovať ľuďom, ktorí u zákazníkov majú na starosti servis výrobkov alebo pri prenájme veľkých zariadení.
Foto: Asseco Solutions

Modul Industry 4.0
(Presnejšie: podpora pre Industry 4.0) umožňuje prediktívne plánovanie a vykonávanie údržby. Zbiera, zhromažďuje a analyzuje dáta z produkčnej prevádzky zariadenia u zákazníka. Výrobca či servisná spoločnosť má neustále k dispozícii aktuálne informácie o tom, ako konkrétne zariadenie funguje. Do SCS môžu používatelia okrem iného integrovať aj zariadenia, ktoré nie sú inteligentné (ktoré samostatne nevedia odovzdávať dáta a pre tieto účely sú osadené senzormi a snímačmi), napr. klasický starý sústruh alebo pásový dopravník. Senzory napr. snímajú vibrácie na hriadeli, počítajú množstvo výrobkov atď. Dôležitou funkciou SCS je tiež identifikácia konkrétneho zariadenia, u ktorého je žiadaný servis.

Modul šikovný servis
Systém SCS tiež umožňuje integrovať hardvér, softvér a servis do jedného balíka. Svojim vlastným koncovým zákazníkom tak môžete ponúknuť nielen produkt ako taký, ale aj kombináciu produktu a servisu. V rámci aplikácie je možné tiež ľahko vytvárať požiadavky na riešenie problému (žiadanky) a dojednávať termíny na vykonanie údržby.
Implementácia SCS je realizovaná v cloude. Komunikácia medzi cloudom a koncovými zariadeniami pritom prebieha cez zabezpečené pripojenie. Rôznym používateľským zariadeniam, ako sú stolové počítače, tablety či smart telefóny, sa SCS prispôsobuje automaticky.

Dôležité je aj jednoduché napojenie na všetky bežné systémy ERP.

Komentáre