Štýl

Slovenská národná galéria pozýva na dve nové výstavy

"Výstavami Hvězdy/Česká moderna a Architektúra 58-89, galéria vzdáva hold českým zakladateľom moderného umenia a zároveň približuje dramatický príbeh českého povojnového staviteľstva."

TASR, 14. septembra 2023 15:16
Slovenskú národnú galériu v marci znovu otvorili pre verejnosť. Foto: TASR Dano Veselský

Slovenská národná galéria (SNG) otvára dve nové výstavy, ktorými "odkazuje aj na výročie rozdelenia Československa, ale najmä na život a umenie v spoločnej a neskôr v rozdelenej republike". Výstavy Hvězdy/Česká moderna zo súkromných zbierok a Architektúra 58-89, ktorými galéria vzdáva hold českým zakladateľom moderného umenia a zároveň približuje dramatický príbeh českého povojnového staviteľstva, si môže verejnosť pozrieť od piatka 15. septembra.

Ako predstavila SNG na štvrtkovej tlačovej konferencii, výstava Hvězdy/Česká moderna zo súkromných zbierok prezentuje tvorbu šiestich "hviezdnych" predstaviteľov a zakladateľov moderného umenia - Františka Kupku, Emila Fillu, Antonína Procházku, Jana Zrzavého, Františka Foltýna a Toyen. "Všetci spolu, a každý inak, významným spôsobom formovali podobu českej a európskej moderny a avantgardy prvej polovice 20. storočia," približuje galéria.
Na snímke kurátorka SNG Katarína Bajcurová počas inštalácie výstavy Hviezdy - Česká moderna zo súkromných zbierok v Slovenskej národnej galérii. Foto: FB SNG - Slovenská národná galéria

Podľa kurátorky výstavy Kataríny Bajcurovej českí umelci od začiatku storočia pohotovo a presvedčivo reagovali na striedanie tendencií v umení a v niektorých prípadoch ich dokázali predpovedať i spoluutvárať v európskom a svetovom kontexte. "Taká bola napríklad úloha Františka Kupku, ktorý stál pri vzniku abstraktného maliarstva," vysvetľuje kurátorka k autorovi, ktorého na výstave prezentujú olejomaľby Komplexní (1912), Tryskání II. (1922 - 1923) a Modrá kompozice (1925). "Emil Filla uvádzal do českého umenia kubizmus, ktorému sa venoval temer celý život, Antonín Procházka zas hľadal jeho domáci, trochu primitivizujúci variant, Jan Zrzavý prišiel so subjektívnou víziou snových krajín," poznamenáva Bajcurová. Výstava potrvá do 14. januára 2024.
Výstava Hviezdy predstavuje tvorbu šiestich predstaviteľov, zakladateľov moderného umenia - Františka Kupku, Emila Fillu, Antonína Procházku, Jana Zrzavého, Františka Poltýna a Toyen. Foto: TASR Jakub Kotian

Druhá výstava s názvom Architektúra 58-89 "rúca predsudky o staviteľstve tejto doby a vracia im patričnú úctu. Ide o autorskú audiovizuálnu inštaláciu Vladimira 518, Ondřeja Anděru a Davida Vrbíka. "Originálnym spôsobom pracuje s dobovými fotografiami či 3D modelmi kľúčových povojnových stavieb realizovaných na území niekdajšieho Československa," dodáva SNG k výstave, ktorú po úspešnom uvedení v CAMP Praha a Czech Center New York môžu priaznivci umenia vidieť aj v Bratislave. Výstava, nadväzujúca na doposiaľ najrozsiahlejšiu rovnomennú publikáciu o českej predrevolučnej architektúre z rokov 1958 až 1989, bude prístupná do 29. októbra.Komentáre