Štýl

Do bratislavskej Lekárne u Salvatora sa vráti pôvodný mobiliár

"Kúpu mobiliáru za takmer milión eur odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci."

TASR, 6. októbra 2021 14:23
Na snímke Lekáreň u Salvatora na Panskej ulici 35. V Bratislave 19. septembra 2020, foto z archívu. Foto: TASR - Dano Veselský

Mesto Bratislava kúpi za takmer milión eur originálny pôvodný mobiliár do Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v hlavnom meste. Ten tu bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavu a skončil nakoniec u súkromného zberateľa Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom. Ten sa teraz s hlavným mestom dohodol na predaji mobiliáru za 990.000 eur bez DPH.

Hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante. Informuje v ňom, že mobiliár kúpi od Kovácsovej firmy Sessel Farma. Kúpu odôvodňuje magistrát tým, že chce prinavrátiť do budovy Lekárne u Salvatora, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a minulý rok ju nadobudlo mesto zámenou do svojho výlučného vlastníctva, pôvodný mobiliár a tiež pôvodnú funkciu lekárne.
Lekáreň u Salvatora, archívna snímka. Foto: TASR – Dano Veselský

"Prioritou hlavného mesta sa stalo získať späť mobiliár lekárne, odvezený v 90.rokoch. Dom u Salvatora tvoria spolu s lekárňou celok, ktorý sa dá na základe ich pamiatkovej a spoločenskej hodnoty označiť ako ikonický objekt hlavného mesta," vysvetľuje samospráva.

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora. "Fungovala tam cez celé 19.storočie, až kým sa jej vlastníkom nestal začiatkom 20.storočia známy bratislavský lekárnik Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl hneď vedľa Csákyho paláca nájomný dom u sv. Salvatora na Panskej 35, ktorý mal parter vyčlenený pre funkciu lekárne," priblížilo mesto.
Na snímke interiér priestoru Lekáreň u Salvatora na Panskej ulici v Bratislave 2. júla 2021, foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lekáreň fungovala v tomto dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu i počas socializmu. Jej činnosť skončila v roku 1995 pre reštitučné konanie. Mobiliár bol následne odvezený mimo Bratislavu.

Najväčšiu hodnotu lekárne podľa mesta predstavuje predovšetkým mobiliár. "Pôvodné barokové kusy (skrinky a poličky) boli doplnené lekárnikom Adlerom v roku 1904 o moderné doplnky lustre, váhu, pokladňu a svietidlá. Historickú a pamiatkovú hodnotu majú aj položky, ktoré v priestore ostali (štuková výzdoba stropu, dlažba). Z nich najvýraznejšou hodnotou disponuje figurálna výmaľba stropu s alegorickou tematikou," vysvetlila samospráva, prečo oň mala záujem.

Kúpu mobiliáru odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom mestskom zastupiteľstve, a to pri schvaľovaní zmien tohtoročného mestského rozpočtu.

Komentáre