Štýl

SNG otvorila novú Aktívnu zónu - obraz, priestor, perspektíva

"Určený je návštevníkom všetkých vekových kategórií, ktorí radi objavujú, experimentujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia."

TASR, 1. októbra 2021 15:17
Snímka z otvorenia výstavy Aktívna zóna - obraz, priestor, perspektíva v priestoroch Esterházyho paláca 30. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Pavel Neubauer

Slovenská národná galéria (SNG) otvorila vo štvrtok v Esterházyho paláci v Bratislave ďalšiu edukačnú výstavu Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva.

„Venovaná je technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom, čiže plochom obraze," informovala TASR Klára Hudáková zo SNG. Výstava tematizuje prítomnosť či, naopak, absenciu perspektívy v rôznych dielach rozličných období dejín výtvarného umenia.

Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok SNG z rôznych období dejín umenia od autorov, ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch, Eugen Lehotský a mnohých iných.

„Každý z princípov hlbšie objasňuje edukatívne praktické inštalácie umožňujúce návštevníkom samostatne preskúmať konkrétne témy a vizualizovať zákonitosti tvorby priestoru v obraze," vysvetľujú autori edukačného priestoru.

Určený je návštevníkom všetkých vekových kategórií, ktorí radi objavujú, experimentujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. „Spájame tu interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi diel výtvarného umenia, ktoré inštaláciami komentujeme a vysvetľujeme," avizuje galéria výstavu.

Výstavu dopĺňajú krátke nahliadnutie do teoretickej literatúry o perspektíve pre maliarov a efektná vizualizácia týchto princípov na príklade stropnej fresky Nanebovzatia Panny Márie, realizovanej na kupole katedrály v maďarskom Váci.

Komentáre