Ekológia

Pri sčítaní vodného vtáctva ochranárov prekvapila početnosť vodnára

"Do terénu sa v rámci sčítania vybrali zamestnanci Správy TANAP-u, aby zmonitorovali 146 kilometrov vodných tokov."

TASR, 27. januára 2023 14:15
Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš

V Tatranskom národnom parku (TANAP) narátali v rámci 56. medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva najviac kačíc divých a vodnárov potočných. Informovala o tom Správa TANAP-u s tým, že v Tatrách zimujú aj sťahovavé druhy.

Do terénu sa v rámci sčítania vybrali zamestnanci Správy TANAP-u, aby zmonitorovali 146 kilometrov vodných tokov. Zimujúce vodné vtáky a vtáky naviazané na vodu rátali na 28 úsekoch riek Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch i na prítoku Dunajca.

Jednoznačne najzaujímavejším druhom tohtoročného sčítania bol podľa zoologičky Správy TANAP-u Eriky Feriancovej vodnár potočný. "Na takmer desaťkilometrovom úseku dravej tatranskej rieky Belá sme sčítali 16, na rieke Oravica dokonca až 22 jedincov. Tieto čísla sa laikovi nemusia zdať vysoké, ale pre ornitológa sú priam ohromujúce. Najvyššiu koncentráciu vodnárov sme mali práve v hornom úseku Belej," objasnila Feriancová. Dodala, že vodnár potočný je indikátorom čistoty vôd, vyhýba sa znečistenej a kalnej vode. V Tatrách sa vyskytuje najmä v blízkosti vodopádov a prameňov až do nadmorskej výšky 1 600 metrov. "Tento malý potápač obľubuje studené prúdiace vody s dostatkom potravy. Práve horný úsek rieky Belá je veľmi bohatý na kyslík a ponúka vtáctvu ako zdroj potravy množstvo lariev vodného hmyzu, červov, kôrovcov a malých rybiek," upozornila Feriancová.

Najrozšírenejšie spomedzi všetkých vodných vtákov bola okrem tohto druhu kačica divá. Do sčítacích hárkov pracovníci Správy TANAP-u zapísali aj jedince vzácneho rybárika obyčajného, nechýbali ani druhy ako orliak morský, volavka popolavá, volavka biela, potápač veľký, labuť veľká, čajka sivá, čajka bielohlavá a čajka smejivá. "Medzi pozoruhodné jedince v tomto ročnom období patria aj chriašteľ vodný a trasochvost horský. Z každého druhu sme pri monitoringu zaznamenali iba jedného jedinca. Na Jaloveckom potoku spozorovali kolegovia štyri trasochvosty biele. Ide o sťahovavé druhy vtáctva, ktoré v minulosti len zriedka zimovali na Slovensku. S príchodom teplých zím, vďaka ktorým nachádzajú dostatok potravy, ich početnosť v zimných mesiacoch rastie aj pod Tatrami," vymenúva Feriancová druhy, ktoré vzbudili pozornosť.

V rámci sčítania venovali pracovníci Správy TANAP-u pozornosť i sledovaniu pobytových znakov iných chránených živočíchov a mapovaniu znečistenia vodných tokov. Na základe dlhodobých pozorovaní monitorovaných úsekov najviac odpadkov opätovne plávalo v Bielom Váhu.


Komentáre