Ekológia

Ochranári rozbiehajú projekt zameraný na ochranu Dunajských ostrovov

"Na slovenskom úseku chcú ochranári obnoviť dve ramená obtekajúce dva ostrovy."

TASR, 28. septembra 2021 11:58
Na archívnej snímke z vrtuľníka pohľad na rozvodnené ramená Dunaja pri Šulianskom jazere. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) rozbieha projekt zameraný na ochranu Dunajských ostrovov LIFE WILDisland. Jeho cieľom je zlepšenie vodného stavu v bočných ramenách Dunaja, ktoré obmývajú Dunajské ostrovy. Chcú, aby divokosť a prirodzenosť ostrovov na Dunaji ostala zachovaná. TASR o tom informovala Andrea Froncová z BROZ.

Dunajské ostrovy sa kedysi dynamicky vyvíjali. Ramená, ktoré ich obtekali, boli plné vody a dotovali vodou aj lužné lesy a zdroje podzemnej vody. "Aj takéto panenské ostrovy ešte máme, ale s postupujúcimi zmenami v koryte, plavebnou dráhou a protipovodňovými opatreniami sme zmenili charakter toku a tým aj vodný režim okolo väčšiny ostrovov," hovorí predseda BROZ Tomáš Kušík s tým, že aj takéto zmeny sa budú v rámci projektu snažiť naprávať. Ostrovy sú podľa Kušíka cenné nielen ako biotop mäkkých lužných lesov, ale sú to tiež hniezdiská mnohých vtákov a bočné ramená neresiská rýb.

Na slovenskom úseku chcú ochranári obnoviť dve ramená obtekajúce dva ostrovy. Jedno je pri obci Sap v okrese Dunajská Streda a druhé pri obci Kližská Nemá v okrese Komárno. "Prostredníctvom zlepšenia vodnej dynamiky v okolí Dunajských ostrovov zlepšíme aj biotopy, ktoré sa na týchto vzácnych územiach nachádzajú. Primárne ide o vzácny, ohrozený biotop vŕbovo-topoľového lužného lesa, ktorý z Európy postupne mizne, pretože sa okolo regulovaných tokov nevie dostatočne dobre obnovovať," povedal Kušík.

V minulosti ochranárske inštitúcie z krajín Podunajska spoločne podľa BROZ zmapovali všetky dunajské ostrovy, aj stav biotopov, ktoré sa na nich nachádzajú. Na celom úseku Dunaja, od Nemecka po Rumunsko, je spolu 912 riečnych ostrovov. Z nich 147 je vo veľmi dobrom prírodnom stave a na 106 z nich sú lužné pralesy, skonštatovala Froncová. Okrem tohto ochranári identifikovali aj 238 ostrovov, ktoré sa zásahom do vodného toku a následným zlepšením vodného režimu dostanú do naturálneho stavu, dodala.

Spolu bude vďaka projektu LIFE WILDisland zlepšený vodný režim a biotop mäkkého luhu na 34 ostrovoch v celej Európe. BROZ rozbieha projekt v spolupráci s 15 partnerskými organizáciami zo všetkých krajín dunajského regiónu. Tento projekt bol podporený priamo Európskou komisiou a uspel v celoeurópskej súťaži ochranárskych projektov programu LIFE, uviedla Froncová.

Komentáre