Ekológia

Národné lesnícke centrum organizuje podujatia pre deti o lese a vode

"Lesní pedagógovia už realizovali lesné vychádzky, ktoré boli zamerané na hľadanie lesnej studničky, najväčšej mláky či čistenia okolia vodných tokov. "

TASR, 25. novembra 2022 15:13
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica

Sériu podujatí na tému Les a voda realizuje od leta do konca tohto roka pre deti materských a základných škôl Národné lesnícke centrum (NLC) – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky vo Zvolene.

"Cieľom podujatí je budovať morálny a humánny vzťah k prírode, akcentovať zodpovedné správanie k vode a lesu, prezentovať princípy trvalo udržateľného rozvoja a biodiverzitu na príklade vodného a lesného ekosystému. Rovnako tak posilniť osobné poznávanie prírodných javov súvisiacich s vodou a lesom," informuje NLC.

Les totiž podľa NLC vplýva na výdatnosť podzemných a povrchových vodných zdrojov. Tiež znižuje riziko povodní a chráni pôdu pred eróziou a tým aj vodu pred znečistením. Znižuje aj intenzitu zrážok a ovplyvňuje množstvo vody, ktorá odtečie po povrchu, lebo pôda v lese je v porovnaní s väčšinou iných ekosystémov pre vodu priepustnejšia.

"Skrytým posolstvom je naučiť deti a mládež chodiť von aj počas 'zlého počasia' a poukázať na to, že voda nie je prekážkou na pobyt vonku, ale, naopak, umožňuje viac spoznávať a objavovať prírodu a v nej prebiehajúce procesy, rastúce a žijúce organizmy," uvádza NLC.

Lesní pedagógovia tak už realizovali lesné vychádzky, ktoré boli zamerané na hľadanie lesnej studničky, najväčšej mláky či čistenia okolia vodných tokov. Žiaci sa oboznámili s podobami vody v lese, s pojmami pitná, úžitková a odpadová voda, prečítali si príbeh putovania vody, vysadili stromy.

Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky na dané témy pripravilo i sériu kreslených pracovných listov a vyzvalo deti na zaslanie kreslených obrázkov z realizovaných programov lesnej pedagogiky. Inšpiráciou pre spoločnosť môže byť i staroslovenská tradícia, ktorá hovorí, že kto vyčistí aspoň jednu studničku, bude celý rok zdravý.


Komentáre