Ekológia

ŠOP: Na Slovensku je takmer 200 druhov živočíchov kriticky ohrozených

"Z voľne žijúcich zvierat je takmer 230 druhov európskeho významu, ktoré sú osobitne chránené v celej Európskej únii. "

TASR, 5. októbra 2022 11:18
Na snímke zoológ zo ŠOP SR Správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Stanislav Harvančík sleduje cez ďalekohľad jednu z mokradí pri obci Koš (okres Prievidza), 8. augusta 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na Slovensku je chránených vyše 800 druhov voľne žijúcich živočíchov. Z toho takmer 200 druhov patrí medzi kriticky ohrozené. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti so Svetovým dňom zvierat, ktorý pripadá na 4. októbra. Jeho cieľom je upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov.

Z voľne žijúcich zvierat je takmer 230 druhov európskeho významu, ktoré sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Týmto druhom hrozí vyhynutie alebo sú v blízkej budúcnosti ohrozené. "Červený zoznam cicavcov na Slovensku obsahuje celkom 68 druhov vrátane dvoch vyhynutých, a to plch záhradný a norok európsky. V kategórii kriticky ohrozené je zaradený netopier sťahovavý a kamzík vrchovský tatranský," priblížili ochranári. Doplnili, že medzi ohrozené druhy cicavcov patrí napríklad los mokraďový, rys ostrovid, svišť vrchovský, ale aj syseľ pasienkový.

Červený zoznam vtákov Slovenska obsahuje podľa ŠOP 121 druhov, z ktorých sedem patrí do kategórie kriticky ohrozené druhy. Patrí tam napríklad drop veľký, sokol rároh, skaliar pestrý či strakoš červenohlavý. "Úpravy vodných tokov, výstavba priehrad, ale aj nadmerný rybolov zapríčinili, že do červeného zoznamu na našom území bolo zaradených až 45 druhov rýb a štyri druhy mihúľ," poukázali ochranári. Medzi kriticky ohrozené druhy na Slovensku patrí aj 73 druhov pavúkov, 23 blanokrídlovcov, 21 druhov motýľov či 15 chrobákov.

"Pokračujúca strata druhov, biotopov a celých ekosystémov ohrozuje existenciu života na Zemi vrátane nás ľudí. Svetový deň zvierat uznáva jedinečný vzťah ľudstva k živočíšnej ríši a prostredníctvom neho máme príležitosť zamyslieť sa nad potrebou ochrany prírody okolo nás," skonštatovala ŠOP.

Zároveň poukazuje, že na svete existuje osem miliónov živočíšnych a rastlinných druhov. Miliónu z nich hrozí vyhynutie. Dôvodom je najmä strata a degradácia biotopov, znečistenie, zmena klímy či invázne nepôvodné druhy. Biodiverzita je podľa ochranárov kľúčová pre zachovanie zdravých ekosystémov a ľudského života.

Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) vypracovala európsky červený zoznam ohrozených druhov, podľa ktorého hrozí vyhynutie najmenej 1677 z 15.060 európskych druhov. Spomedzi nich sú najohrozenejšie slimáky, lastúrniky a ryby. Medzi najohrozenejšie európske cicavce v súčasnosti patrí líška polárna, norok európsky, tuleň mníšsky, veľryba čierna a medveď ľadový. Jednému z desiatich druhov európskych včiel a motýľov hrozí vyhynutie, uviedla ŠOP.
Komentáre