Ekológia

Chovať tigra by už nemalo byť také jednoduché

"Ministerstvo životného prostredia plánuje zakázať držbu vybraných druhov živočíchov, najmä mačkovitých šeliem a primátov."

TASR, 15. decembra 2020 12:21
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje zakázať držby vybraných druhov živočíchov a to najmä mačkovitých šeliem a primátov. Pripravuje novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Rozšíriť by sa mali aj záznamy o nakladaní s neživým exemplárom o fotografiu. Posilniť sa majú kompetencie a oprávnenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri výkone štátneho dozoru na úseku ochrany exemplárov ohrozených druhov (CITES). Informoval o tom odbor komunikácie envirorezortu. Novela zákona má byť ďalším krokom ministerstva, aby sa zabránilo nelegálnemu obchodovaniu so zvieratami, ktoré končia v tradičnej ázijskej medicíne.

"Dôvodom zákazu držby a chovu veľkých mačkovitých šeliem je narastajúce prenikanie odchovaných exemplárov do nelegálneho obchodu s mačkovitými šelmami, ktorým kvôli tomu hrozí vyhubenie vo voľnej prírode," uvádza odbor komunikácie.

Zvýšená ochrana sa bude týkať aj primátov, ktoré predstavujú "zraniteľnú skupinu cicavcov". Viac ako 100 druhov primátov sa tiež používa v tradičnej medicíne. "V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 narastá aj riziko prenosu závažných ochorení, prenášaných exotickými živočíchmi na človeka," priblížilo MŽP.

Cieľom zákazu je podľa ministerstva zamedzenie ďalšieho množenia a nadobudnutia nových exemplárov chránených šeliem a primátov súkromnými chovmi.

"Navrhovaný zákaz sa nebude týkať exemplárov vlastnených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu. Výnimku zo zákazu držby budú mať zariadenia, ktoré chovajú tieto exempláre na ochranu a až záchranu ich populácie vo voľnej prírode," uviedol odbor komunikácie s tým, že pôjde o licencované zoologické záhrady, schválené záchytné strediská či subjekty preukázateľne zapojené do medzinárodných záchranných programov.

MŽP pozastavilo od 1. decembra vydávanie povolení na vývoz tigrov, leopardov, rysov, gepardov a púm a udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi mačkovitých šeliem. Dôvodom bol nelegálny obchod najmä s tigrami.

Inšpektori zaznamenali na Slovensku za posledných desať rokov 23 majiteľov mačkovitých šeliem. Porušenie Dohovoru CITES zistili u 11 majiteľov, pričom pri dvoch sa zistilo opakované porušenie. Na nelegálne obchodovanie s ohrozenými druhmi šeliem na Slovensku upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Komentáre