Cestovanie

Zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyni sa rokmi mení

"V Dobšinskej ľadovej jaskyni vznikol nový otvor, súčasný vchod, ktorý vytvoril vhodné podmienky na zaľadnenie."

TASR, 22. júla 2022 14:11
Detail ľadovej výzdoby vo Veľkej sieni v Dobšinskej ľadovej jaskyni, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ľadová výplň Dobšinskej ľadovej jaskyne sa rokmi mení, ľad sa z horných častí jaskyne presunul hlbšie a súvislá vrstva ľadu sa tak vyskytuje aj na miestach, ktoré v čase objavenia jaskyne zaľadnené neboli. Niektoré vertikálne ľadové formy vo Veľkej či Malej sieni sú však, naopak, známe už len z historických fotografií. Pre TASR to uviedol Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Dobšinská ľadová jaskyňa je jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme, v súčasnosti objem ľadu v jaskyni dosahuje približne 110.000 kubických metrov. Jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871 a pozorované v nej odvtedy boli viaceré zmeny ľadovej výplne. Spôsobené boli v minulosti priamou ľudskou činnosťou i zásahmi do vegetácie nad jaskyňou.

"V časa objavu bola zaľadnená aj vstupná časť jaskyne, kde by sme v súčasnosti už prírodný ľad nenašli. To bolo podmienené úpravou takzvanej Ľadovej diery, cez ktorú bola jaskyňa objavená, ako aj stavom vegetácie v okolí vchodu," uviedol Kudla. Ako dodal, v súčasnosti sa súvislá vrstva ľadu s mocnosťou niekoľkých metrov nachádza aj v spodných častiach jaskyne, ktoré v čase objavu zaľadnené neboli.

Podľa Kudlu nemožno povedať, že by v Dobšinskej ľadovej jaskyni v uplynulých desaťročiach došlo k úbytku ľadu, dokonca by ho mohlo byť viac ako v čase jej objavenia. Časť ľadovej výplne sa však presunula do hlbších priestorov. "Za desiatky rokov však utrpeli vertikálne ľadové formy najmä vo Veľkej, ale aj Malej sieni jaskyne. Niektoré sú známe už len z historických fotografií, avšak z hľadiska zachovania objemu ľadu v jaskyni nepredstavujú citeľnú stratu," dodal Kudla.

Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou systému Stratenskej jaskyne, v dôsledku série rútení sa spojenie medzi nimi v dávnej minulosti prerušilo. V Dobšinskej ľadovej jaskyni vznikol nový otvor, súčasný vchod, ktorý vytvoril vhodné podmienky na zaľadnenie. "Funguje ako pasca na ľadový vzduch a zároveň sa zamedzilo prúdeniu teplého vzduchu z iných častí systému. Premŕzanie horninového prostredia spôsobuje, že v čase topenia snehu priesaková voda v premrznutej jaskyni zamŕza a vytvára jej ľadovú výplň," priblížil Kudla.

Dobšinská ľadová jaskyňa je sprístupnená vyše 150 rokov, do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť. Jaskyňa je dlhá 1483 metrov, prehliadková trasa meria 515 metrov. Z pohľadu ľadovej výzdoby je jaskyňa najkrajšia na začiatku letnej sezóny, v septembri, keď sa pre verejnosť uzatvára, už na svojej kráse stráca v dôsledku roztápania a rútenia vertikálnych ľadových foriem.Komentáre