Auto&Techno

V Bratislave vyhlásili laureátov 5. ročníka Eset Science Award

"Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia, ktorej v piatom ročníku ocenenia predsedal astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny Michel Mayor. "

TASR, 13. októbra 2023 17:31
Na snímke Daniela Ostatníková si preberá cenu v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania počas slávnostného vyhlásenia laureátov ocenenia výnimočných vedeckých osobností ESET Science Award 2023, 12. októbra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Ocenenie pre výnimočných vedcov Eset Science Award 2023 odovzdali vo štvrtok v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. V hlavnej kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa laureátom stal Igor Lacík, v kategórii výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov cenu získal Matej Baláž. Daniela Ostatníková je laureátkou kategórie výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia, ktorej v piatom ročníku ocenenia predsedal astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny Michel Mayor. Na vysokú úroveň hodnotiaceho procesu dohliadali spolu s ním Maria Grazia Valsecchi, Anne Leriche, Jan Konvalinka a Dominique Bonvin. O výnimočnej osobnosti vysokoškolského vzdelávania rozhodla odborná porota zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít.Čerstvý nositeľ titulu výnimočná osobnosť vedy na Slovensku Igor Lacík pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV), kde sa jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Okrem pomoci pacientom sa však vedci pod vedením Igora Lacíka zameriavajú aj na syntézu špeciálnej skupiny vodorozpustných polymérov. Tá bola donedávna pre svet veľkou neznámou, až kým sa jej nezačal venovať tím slovenských vedcov.

Matej Baláž, ktorý je laureátom kategórie výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, pôsobí v Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Vo výskume sa venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii, pomocou ktorej zhodnocuje biomasu a odpady, či pripravuje nanomateriály využiteľné napríklad pre konverziu energie alebo v biomedicíne.Laureátka kategórie výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania Daniela Ostatníková je prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V posledných pätnástich rokoch sa zameriava na výskum príčin vzniku autizmu.Počas vedeckého galavečera vyhlásili aj Cenu verejnosti. Tú si odniesla farmakologička Daniela Ježová, ktorá získala z celkového počtu 10.836 hlasujúcich divákov a poslucháčov 2752 hlasov.

Ocenenie Eset Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie Eset s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore.

Komentáre