Autá

Úspech podporený inováciami

"Vozidlá FUSO sa tak v segmente úžitkových, ako aj v segmente nákladných vozidiel stávajú u nás v rámci vozových parkov živnostníkov a rovnako aj veľkých firiem ich pevnou súčasťou."

Peter Škorňa, 18. marca 2019 6:00
Bez popisu Foto: Daimler AG
Svedčí o tom aj skutočnosť, že v roku 2018 stúpol ich medziročný predaj na Slovensku až o 28,6 %! A nielen to, ako nám potvrdil aj Ing. Roman Vrabec, senior manager importérskej spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, zodpovedný za predaj FUSO: „V kategórii trambusových vozidiel (s výklopnými kabínami) od 3,5 do 10 ton sme vozidlami FUSO minulý rok pokryli až 42,5 % trhu. V európskom meradle sme tak obsadili - z hľadiska podielu na trhu jednotlivých krajín - druhé miesto.“

Predpokladom na dosiahnutie obdobne úspešných výsledkov aj v roku 2019 je aj fakt, že všetky vozidlá FUSO majú v roku 2019 bezplatne dvojnásobne predĺženú garanciu na 3 roky alebo do 200 000 km. Nakoľko nie všetci používatelia vozidiel najazdia až taký objem kilometrov, pre nich je pripravená variovaná možnosť, v podobe garancie na 5 rokov alebo do najazdenia 100 000 km.

Trend predaja zrejme ovplyvní aj množstvo inovácií, s ktorými prichádzajú jednotlivé modely. Tie do značnej miery súvisia so sprísnenými normami EURO VId a s novou legislatívou EÚ. Či už ide o vylepšenie dieselového motora, v rámci ktorého bol pri modeloch Canter zvýšený krútiaci moment (pri výkone 130 k o 50 Nm a pri výkone 150 k o 50 Nm). Pri týchto modeloch došlo aj k zmene usporiadania systému spracovania spalín, v rámci čoho bola inštalovaná nová SCR technológia a odstránený NH3 snímač, čím sa zredukovali náklady.

Okrem vozidiel s pohonom 4x 4 bol do všetkých modelov Canter inštalovaný indikátor opotrebovania bŕzd.
Všetky modely Canter s automatickou prevodovkou získali dva prídavné ventily, zabezpečujúce hladký rozjazd v kopci. Tohtoročnou novinkou bude voľne dostupný varovný bzučiak svetiel, štandardne dodávaná zväčšená olejová vaňa - garantujúca zvýšenie životnosti motora v modeloch Canter kategórie N2, či ochranný kryt batérie.

Komentáre