Autá

Spoločný projekt za vyše miliardu eur

"Vyše miliarda eur bude v najbližšom období investovaná do projektu rozvoja služieb mobility, dôsledne obracajúcim trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v prospech zákazníka. "

Peter Škorňa, 7. marca 2019 6:00
Foto: Daimler AG
Koncerny BMW Group a Daimler AG budú vzájomným spojením a spoluprácou na projekte spolu naďalej rozvíjať a úzko spájyť ponuky v oblastiach zdieľania vozidiel, taxislužieb na privolanie, parkovania, nabíjania a multimodality. Sieť pozostáva z piatich spoločných podnikov, REACH NOW (multimodalita), CHARGE NOW (nabíjanie), FREE NOW (taxislužba na privolanie), PARK NOW (parkovanie) a SHARE NOW (zdieľanie vozidiel).

Milióny používateľov


Vďaka dlhoročným skúsenostiam oboch koncernov si v oblasti služieb mobility vybudovali silnú klientelu s viac než 60 miliónmi aktívnymi používateľmi. Týchto päť podnikov by malo svoju pôsobnosť rozšíriť globálne na základe atraktívnych ponúk produktov a stabilnej klientely v kľúčových regiónoch Európy a Ameriky. Prostredníctvom spoločných podnikov ponúkajú obe spoločnosti , disponujúce rozhodujúcimi zdrojmi potrebnými na trvalo udržateľnú mestskú mobilitu a jej dôsledný rozvoj, inovatívne riešenia pre mestá a obce, ktoré sa snažia zefektívniť objem dopravy a zvýšiť je trvalú udržateľnosť.

Pätica služieb


Prostredníctvom služby REACH NOW využíva viac než 6,7 miliónov zákazníkov možnosť získať jednoduchý a priamy prístup k rôznym riešeniam mobility v rámci multimodálnej platformy mobility.

Službu CHARGE NOW poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH (DCS) a celoplošnou nabíjacou infraštruktúrou značne prispieva k zmene mobility na bezemisné jazdenie. Služba CHARGE NOW umožňuje vodičom elektrických vozidiel jednoducho a pohodlne vyhľadávať a používať verejné nabíjacie stanice a platiť za ich využívanie.

Služba PARK NOW zjednodušuje parkovanie v parkovacích domoch alebo na okraji cesty. Vďaka inovatívnej a digitálnej parkovacej službe si zákazníci dokážu jednoducho nájsť optimálne parkovacie riešenie, rezervovať parkovacie miesta, manipulovať s dobou parkovania, zaparkovať alebo vyparkovať z parkovacieho domu bez použitia lístka a automaticky, bezhotovostne zaplatiť parkovné.

Služba FREE NOW ponúka rôzne služby mobility. Zákazníci si môžu niekoľkými dotykmi prsta objednať napríklad taxík, odvoz súkromným vodičom s prenajímaným vozidlom alebo modernú elektrickú kolobežku. FREE NOW je jednou z najväčších taxislužieb na privolanie v Európe a Latinskej Amerike. Už dnes využíva viac než 21 miliónov zákazníkov a viac ako 250 000 vodičov služby.

Služba SHARE NOW umožňuje zdieľanie vozidiel s využitím koncepcie voľného plynutia, kedykoľvek a kdekoľvek prenajať vozidlo a za prenájom zároveň aj zaplatiť. Rozšíri sa ponuka vozidiel, zväčší sa pokrytie trhu a modelová paleta ponúkne viac možností. Služby SHARE NOW využíva viac ako štyri milióny zákazníkov, ktorí majú k dispozícii 20 000 vozidiel v 31 medzinárodných metropolách.

Mobilita v metropolách


Spoločnými službami mobility odpovedajú spoločnosti BMW Group a Daimler AG na doterajšie a budúce požiadavky na mobilitu, a to najmä v metropolách. Metropoly budú vzorom mobility budúcnosti. Svedčí o tom aj poloha centrály, ktorá sa nachádza v Berlíne. Okrem toho Berlín ako centrum kreativity a inovácii atraktívnym miestom pre zamestnancov a iných talentovaných ľudí. V nasledujúcich rokoch by malo celosvetovo vzniknúť až 1 000 nových pracovných príležitostí, dokonca aj v centrále v Berlíne alebo v Nemecku ako takom.

Komentáre