Život

Sčítanie obyvateľov: Štvrť milióna obyvateľov SR žije v zahraničí

"V zahraničí žije viac žien, ktoré majú trvalý pobyt v SR, ako mužov Slovákov."

TASR, 10. októbra 2023 11:14
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viac ako štvrť milióna z obyvateľov Slovenska žije v zahraničí. Vyplýva to z Národnej analytickej správy Štatistického úradu (ŠÚ) SR na základe zistení a dát Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder. V posledných dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc SR. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory.

Z celkového počtu 5.449.270 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, sa 264.269 obyvateľov zdržiava na súčasnom pobyte v zahraničí. Tvoria 4,8 percenta zo všetkých obyvateľov SR. Môže ísť o osoby, ktoré sa natrvalo vysťahovali zo Slovenska, ale nesplnili si povinnosť odhlásenia, a preto majú trvalý pobyt stále evidovaný na území SR, alebo je možné túto skupinu posudzovať ako dočasných ekonomických migrantov, ktorí v zahraničí pracujú, ale pravidelne sa vracajú na Slovensko, prípadne sa v budúcnosti plánujú trvalo vrátiť.

V zahraničí žije viac žien, ktoré majú trvalý pobyt v SR, ako mužov Slovákov. Ženy tvoria viac ako 53 percent. Najviac obyvateľov SR žije v Českej republike, predstavujú 29,1 percenta zo všetkých obyvateľov Slovenska žijúcich v zahraničí. Nasleduje Spojené kráľovstvo (18,5 percenta) a Nemecko (9,5 percenta). Z mimoeurópskych štátov žije najviac Slovákov v Spojených štátoch amerických (3 percentá) a v Kanade (1,2 percenta).

Najvyšší podiel obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí je v okresoch Michalovce, Levoča, Snina a Stropkov. Spomedzi obyvateľov Slovenska žijúcich v zahraničí má najvyšší podiel obyvateľov stredoškolské vzdelanie s maturitou, je to vyše 32 percent.

Komentáre