Život

Rezort školstva: Do projektu Spolu múdrejší sa zapojí takmer 500 škôl

"Projekt je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí."

TASR, 30. marca 2021 14:22
Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová
Bratislava 30. marca (TASR) - Do projektu Spolu múdrejší sa prihlásilo takmer 500 škôl z celého Slovenska. Najvýraznejšie zastúpenie majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Iniciatívu pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo potrebujú preopakovať učivo, spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v polovici marca. TASR o tom v utorok informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Projekt je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu. Do programu sa počas dvoch týždňov prihlásilo 474 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte je v Košickom kraji (108 škôl) a v Prešovskom kraji (97 škôl). Naopak, najmenej škôl sa zapojí z Trnavského kraja (22 škôl) a z Bratislavského kraja (26 škôl).

Najvýraznejšie zastúpenie, najmenej 70 percent, majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi. "Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3000 bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť 9062 skupín. Každá skupina má troch až piatich žiakov. Počet doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie projektu je 38.463," uviedol rezort školstva.

Na jedného vyučujúceho, podľa podmienok výzvy, je určených minimálne 12 žiakohodín týždenne, ktoré by mal doučovať. "Všetci doučujúci plánujú mesačne doučovať minimálne 144.000 žiakohodín. Za celé obdobie trvania projektu to bude najmenej 435.000 žiakohodín," priblížilo MŠVVaŠ SR.

Celkové vyhodnotenie výzvy rezort školstva zverejní najneskôr do konca veľkonočných prázdnin. "Vzhľadom na to, že časť škôl má v projekte formálnu chybu a ministerstvo chce podporiť čo najviac škôl," doplnilo ministerstvo školstva. Na tento projekt bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, k čomu ministerstvo zverejní samostatnú výzvu.
Komentáre