Život

Pred 70 rokmi vznikol v Československu známy Zväzarm

"Zastrešoval rádioamatérov, kynológov, letectvo, modelárstvo, motorizmus, orientačných bežcov, parašutistov, potápačov strelcov strelectvo a mnohých ďalších."

TASR, 4. novembra 2021 10:19
Branné popoludnie vyvrcholilo zoskokmi parašutistov. Príslušníci armády a Zväzarmu predviedli zoskoky z rôznych výšok. Obecenstvo s veľkou pozornosťou sledovalo najmä dvoj zoskok dvoch parašutistov naraz. Príslušníci Zväzarmu sa pripravujú k zoskoku. Foto: TASR - I. Gašparík

Pred 70 rokmi vznikla v Československu organizácia s názvom Zväz pre spoluprácu s armádou, všeobecne známa ako Zväzarm. Bola založená na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove 4. novembra 1951. Vtedy združoval 10 spoločenských organizácií ako kolektívnych členov. O rok neskôr už ponúkal individuálne členstvo.

Zväzarm bola jednotná dobrovoľná branno-spoločenská organizácia v Československej republike, neskôr Československej socialistickej republike. Organizácia plnila niektoré úlohy obrany štátu a to predovšetkým prostredníctvom aktivít v oblasti branných športov a technickej záujmovej činnosti. Zastrešovala rádioamatérov, kynológov, letectvo, modelárstvo, motorizmus, orientačných bežcov, parašutistov, potápačov strelcov strelectvo a mnohých ďalších.

Zväz združoval záujemcov o niektoré odbornosti, čím sa v čase takzvaného budovania socializmu, dostali pod výraznejšiu kontrolu štátu. Zjednotením a zastrešením týchto aktivít mohla vtedajšia vládna moc metodicky sledovať a smerovať ich činnosť. Rovnako mal štát lepšiu kontrolu nad pomerne dobrým technickým vybavením, pretože iba pod hlavičkou Zväzarmu mohli pracovať napríklad kynológovia, strelci, rádioamatéri či športoví letci. Pod Zväzarm spadali tiež autoškoly.

Autoškola MV Zväzarmu v Bratislave. Učiteľ Gabriel Kováč sleduje reakcie žiaka na trenažéri. 8. februára 1976. Foto: TASR - J. Kolenčík


Výhodou pre ľudí, ktorí sa venovali technickým športom ako napríklad parašutizmus, športové lietanie či streľba, bola možnosť využívať v tom čase ťažko dostupné a drahé materiálne zabezpečenie. Takto sa napríklad bezmotorové lietanie stalo prístupnejším pre širšie vrstvy obyvateľstva.

Nezastupiteľnú úlohu zohral Zväzarm v príprave brancov na výkon pracovných úloh počas základnej vojenskej služby. Po takzvanom odvode mladí muži v tejto organizácii absolvovali odborné kurzy ako napríklad vodičský, kynologický, parašutistický či letecký. Významnú úlohu zohral Zväzarm pri organizovaní Sokolovských a Dukelských pretekov brannej zdatnosti či Týždňa brannej aktivity a v neposlednom rade aj pri mnohých celoštátnych i medzinárodných podujatiach pre parašutistov a športových letcov.

Dukelské preteky brannej zdatnosti. Súťažili tu príslušníci Zväzarmu a branných organizácií z NDR a Poľska. Preteky priniesli úspech našim zväzarmovcom, ktorí zvíťazili vo všetkých kategóriách súťaže. 23. augusta 1964. Foto: TASR - Š. Petráš


Po Nežnej revolúcii sa Zväzarm 24. marca 1990 pretransformoval na Združenie technických športov a činností (ZTŠČ). Následne po rozdelení federácie vzniklo v roku 1992 Združenie technických a športových činností na Slovensku. Odborníci sa však zhodujú v tom, že aj keď bol Zväzarm v minulosti považovaný za istý nástroj ideologickej kontroly, významnou mierou prispieval k rozvoju spomínaných záujmových činností.Komentáre