Život

Na SR je vyše 36.000 vojnových hrobov, spravuje ich rezort vnútra

"Obce musia podľa zákona okrem starostlivosti o vojnové hroby zabezpečiť napríklad, aby v blízkosti nebolo vojnového hrobu nebolo umiestnené nič, čo by mohlo ohroziť úctu k danému miestu."

TASR, 2. novembra 2021 10:55
Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Na Slovensku sa nachádza vyše 36.000 vojnových hrobov. Starajú sa o ne obce, v správe ich má Ministerstvo vnútra (MV) SR. Zriadiť, prestavať či zrušiť vojnové hroby možno iba so súhlasom rezortu.

"Vojnové hroby patria pod Ministerstvo vnútra SR z historického hľadiska, pretože budovanie vojnových pohrebísk počas prvej svetovej vojny mali na starosti žandárske stanice ako útvary polície. Neskôr prešla táto kompetencia na povereníctva štátu, pričom obce ich majú v správe od začiatku 90. rokov," vysvetlil tlačový odbor MV.

Vojnovým hrobom je "miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť", ako definuje zákon. Za slovenský vojnový hrob sa považujú nielen tie hroby, ktoré sú na území SR, ale aj hroby občanov mimo krajiny, ktorí mali v čase vojnového konfliktu trvalý pobyt na dnešnom území Slovenska.

Obce musia podľa zákona okrem starostlivosti o vojnové hroby zabezpečiť napríklad, aby v blízkosti nebolo vojnového hrobu nebolo umiestnené nič, čo by mohlo ohroziť úctu k danému miestu. Medzi ich povinnosti patrí tiež zriadiť hrob vojnovej obete prevezenej zo zahraničia, ak sa narodila v tejto obci. Informujú tiež MV SR o počte a stave hrobov.

Obce dostávajú od štátu príspevok na starostlivosť, ktorý ročne predstavuje päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy na jeden hrob. O príspevok môžu požiadať aj občianske združenia.

Komentáre