Život

Otváranie múzejných depozitárov môže byť pre verejnosť atraktívne

"Zbierkový fond Múzea SNP tvorí 16.776 kusov evidovaných predmetov významnej hodnoty pre slovenský národ. "

TASR, 25. marca 2021 13:07
Na snímke budova Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Kým v minulosti boli zástancovia ochrany múzejných zbierok skôr proti ich sprístupňovaniu ľuďom, v poslednom období, v ktorom nastal útlm akvizičnej činnosti a múzeá získavajú čoraz menej zbierkových predmetov, začali sa viac zameriavať na prácu s verejnosťou. Popri expozíciách a tematických výstavách dnes uplatňujú iné formy a metódy múzejnej komunikácie a atraktívnym sa stáva otváranie depozitárov. Informovalo o tom Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

Hovorilo sa o tom aj na dvojdňovej medzinárodnej online konferencii, ktorá sa skončila v stredu a organizovalo ju Múzeum SNP za účasti okolo 200 účastníkov. Odborná diskusia sa zamerala na potrebu ochrany zbierok a možnosti ich sprístupňovania cestou múzejných depozitárov.

"Projekt otvoreného depozitára je atraktívnym rozšírením programu pre verejnosť. Sprístupňuje múzejné zbierkové predmety v ich systematickom usporiadaní a záujemcom poskytuje možnosť bližšie sa zoznámiť so spôsobom ich uloženia, technológiami ochrany a metódami správy. Umožní návštevníkom priamo sledovať procesy odborného ošetrenia a konzervovania predmetov," reagovali zástupcovia Múzea SNP.

Podľa nich v Európe neexistuje veľa obdobných projektov, keď múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti, a už vôbec nie v SR. Zbierkový fond Múzea SNP tvorí 16.776 kusov evidovaných predmetov významnej hodnoty pre slovenský národ. Tie sú odborne spracované a uložené v rámci obmedzených možností podľa štruktúry zbierok vo viacerých depozitároch. Úložné zariadenie vznikalo vo viacerých etapách a pozostáva prevažne z kancelárskych skríň, skladových regálov a drevených stojanov na pušky. Také uloženie v súčasnosti už nepokrýva reálne potreby ochrany a starostlivosti o zbierkové predmety jedinečnej hodnoty v zmysle zákona. Ich poškodením môže dôjsť k zániku výpovednej hodnoty predmetu.

Projekt Otvorený depozitár sa realizuje vďaka finančným prostriedkom z grantov EHP a rozpočtu SR. Partnerom konferencie bola nórska organizácia The Narvik War and Peace Centre.

Projekt má byť súčasťou vzdelávania žiakov základných a stredných škôl či pedagógov.

Komentáre