Život

Svetový deň Downovho syndrómu pripomenuli rozdielne ponožky

"Na Slovensku sa po prenatálnej diagnostike len 19% rodičov rozhodne priviesť na svet dieťa s Downovým syndrómom. Svetový deň pomáha k pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom."

TASR/Webmagazin.sk, 23. marca 2021 20:32
Ilustračná snímka. Foto: FB Downov syndróm

V nedeľu 21. marca sa celé Slovensko, množstvo známych osobností aj bežných ľudí, zapojilo už po niekoľký krát do ponožkovej výzvy, ktorá pripomína Svetový deň Downovho syndrómu. Jeho cieľom je šíriť najmä osvetu a povedomie o živote ľudí s týmto syndrómom. O ich jedinečnosti, o potrebe vzdelania a integrácie, vďaka ktorým môžu žiť šťastný a naplnený život.

Downov syndróm spôsobuje prítomnosť jedného nadbytočného chromozómu 21, čiže trizómiu. To znamená, že namiesto bežných 46 chromozómov ich ľudia s týmto postihnutím majú 47. Dátum Svetového dňa Downovho syndrómu je preto zložený z číslic 21 a 3, keďže ide práve o trizómiu chromozómu 21. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012. Jeho najznámejším symbolom je tzv. ponožková výzva - mnohí si na znamenie podpory ľudí s Downovým syndrómom v ten deň obujú ponožky rôznych farieb, vzorov, alebo veľkostí - inú na každú nohu - a túto výzvu zdieľajú na svojich sociálnych sieťach. Ponožky sa stali symbolom tohto dňa preto, že pripomínajú tvar chromozómov

"V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia - líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme," uvádza na svojej facebookovej stránke Spoločnosť Downovho syndrómu. "A presne tak, ako aj pár zdanlivo nesúrodých ponožiek dobre plní funkciu a zahreje nohy, tak aj ľudia s Downovým syndrómom k nám – bežným ľuďom patria, obohacujú naše životy, sú neodmysliteľnou súčasťou rodín, školských kolektívov, športových družstiev, divadelných a tanečných súborov – ich inakosť ich nesmie diskriminovať a segregovať na perifériu. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že chápeme, že inakosť je normálna a patrí do nášho života. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že ju akceptujeme."

Ponožky boli ako symbol Svetového dňa Downovho syndrómu vybrané preto, lebo pri troche fantázie pripomína ich tvar chromozómy. Foto: FB Downov syndróm


Spoločnosť Downovho syndrómu vznikla na Slovensku už v roku 1993 a odvtedy združuje rodičov detí s týmto syndrómom, pomáha im pochopiť túto diagnózu, zvládnuť jej špecifiká, preniesť sa cez ťažkosti a predsudky, pomáhať im pri výchove a vzdelávaní ich detí a hľadať cesty, ako ich integrovať do vzdelávacieho systému aj pracovného života. Dôležité informácie a kontakty nájdete na stránke www.downovsyndrom.sk.

A hoci sa za posledné tri desaťročia mnohé pre ľudí s Downovým syndrómom pohlo lepším smerom, štatistiky v Európe a na Slovensku ukazujú, že sa ich rodí čoraz menej. V dôsledku umelo prerušených tehotenstiev vyplývajúcich z prenatálneho diagnostikovania Downovho syndrómu, počet ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku klesol o 58 %. Iba 19 % rodičov sa rozhodne aj napriek diagnostike priviesť dieťa s Downovým syndrómom na svet, z toho vyplýva, že až 81 % rodičov sa na základe prenatálnej diagnostiky rozhodne pre ukončenie tehotenstva. Jedným z cieľov Spoločnosti Downovho syndrómu je aj šíriť osvetu medzi budúcimi rodičmi, aby sa dieťaťa s Downovým syndrómom nevzdávali, aby sa života s ním nebáli, aby prekonali svoje obavy aj predsudky okolia.

Aj tým, ktorí majú z Downovho syndrómu stále strach a nevedia si predstaviť, ako sa s ním žije, je učený videoklip Sme šťastní, ktorý vznikol z videí, čo natočili rodičia. Má vysielať signál, že ľudia s Downovým syndrómom a ich rodiny dokážu žiť bežným životom. Veľa ľudí nosí v sebe presvedčenie, že život ľudí s Downovým syndrómom je smutný. Dokonca, že trpia. Okolo rodín s takýmto dieťaťom chodia po špičkách a hľadajú vhodný spôsob ako s nimi komunikovať. Video nabáda ľudí zahodiť predsudky, lebo ľudia s Downovým syndrómom sú šťastní!


Na Svetový deň Downovho syndrómu pripravila slovenská Spoločnosť DS napriek pandemickým obmedzeniam viacero interaktívnych online aktivít. Okrem iného napríklad krst knihy Majky Srnákovej Trochu iné kráľovstvo. Mama Mareka s Downovým syndrómom opísala život ich rodiny a jeho jedinečnosti s humorom a láskavosťou. V online videohovore sa Spoločnosti a rodínám prihovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Dôležité informácie a kontakty nájdete aj na stránke www.downovsyndrom.sk

Komentáre