Život

Na Slovensku sa začína kampaň Zastavme násilie na ženách

"Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách upozornilo, že až štvrtina žien a dievčat na Slovensku po 15. narodeninách zažije násilie v rodine."

TASR, 25. novembra 2022 15:08
Ilustračná foto Foto: TASR/DPA

Spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť, ženy a dievčatá sa v spoločnosti musia cítiť v bezpečí a rešpektované. Skonštatovalo to Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Aj tento rok realizuje kampaň a pridáva sa k celosvetovej iniciatíve OSN proti rodovo podmienenému násiliu.

"Načasovanie konca kampane na Medzinárodný deň ľudských práv vyjadruje nielen to, že násilie na ženách a dievčatách ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien. Upozorňuje zároveň na záväzok štátov prijímať účinné postupy a opatrenia na ochranu slobody, bezpečia a dôstojnosti dievčat a žien, poskytovať im podporu a zapojiť do tohto úsilia všetky zodpovedné inštitúcie," uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová.

KMC zdôraznilo, že následky násilia na ženách sa týkajú celej spoločnosti, a preto o ňom nesmieme mlčať. Poukázalo na nonstop bezplatnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Uviedlo aj mailovú adresu linkaprezeny@ivpr.gov.sk. V prípade podozrenia z bezprostredného ohrozenia života a zdravia treba podľa centra privolať políciu.

Centrum upozornilo, že až štvrtina žien a dievčat na Slovensku po 15. narodeninách zažije násilie v rodine a že každá piata žena zažila násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera. Podčiarklo, že len 15 percent žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu a len 13 percent vyhľadalo psychologické služby. "Od roku 2017 do roku 2021 bolo na Slovensku 47 žien zabitých alebo zavraždených ich manželom alebo druhom," dodalo centrum.

Poukázalo i na to, že blízke osoby sú na Slovensku zodpovedné za pätinu všetkých vrážd a zabití za posledných päť rokov. Podčiarklo aj štatistiku sexuálneho násilia, ktoré na Slovensku zažilo 4,9 percenta žien (približne 100.000 žien). "Obeťami trestných činov znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania sú v prevažnej väčšine ženy a dievčatá. Z celkového počtu 1405 obetí v rokoch 2018 – 2021 predstavovali viac ako 87 percent," dodalo. Poznamenalo, že až 88 percent žien páchateľa sexuálneho násilia poznalo a že ženy so zdravotným postihnutím sú dva- až päťkrát viac ohrozené.

"Každý človek môže konať proti násiliu na ženách a dievčatách. Môžeme podporiť finančne či materiálne feministické organizácie a bezpečné ženské domy, ktoré pomáhajú ženám a dievčatám zažívajúcim násilie informovať sa viac o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách a deťoch či zdieľať informácie o rodových stereotypoch," zdôraznila organizátorka kampane Viera Böttcher.Komentáre