Život

Deň sťahovavých vtákov je zameraný na ich ochranu pred plastami

"Aj keď vtáky majú krídla, nemôžu uniknúť hrozbám z plastu. "

TASR, 15. mája 2019 8:00
Zemplín, Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník
Na ochranu sťahovavých vtákov pred znečistením prírody plastami je v roku 2019 tematicky zameraná kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Ten sa slávi dva razy do roka - v druhú sobotu v máji a októbri - s cieľom zvyšovať povedomie širšej verejnosti o nevyhnutnosti chrániť sťahovavé vtáctvo a jeho hniezdiská.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko na svojej webovej stránke pozýva na exkurziu v rámci Svetového dňa sťahovavých vtákov 15. mája do lokality Dunaj-Čuňovo.

Tohtoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva dáva do popredia tému nevyhnutnosti ochrany sťahovavých vtákov pred znečistením plastovým materiálom. Produkciou vyše 300 miliónov ton sa tovary z plastu stali z najrozšírenejšími na svete.

Ľuďom často uniká - uviedli na svojej webovej stránke Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) a Dohovor o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euráziou (AEWA) -, že výrobky z plastov sa používajú primárne len krátkodobo, neraz jednorazovo, v porovnaní s cyklom ich životnosti predstavujúcim 20-500 rokov.

Predmety z plastov sú vyrobené s tým, aby boli ľahké, odolné a trvanlivé; ľudia ich s ľahkosťou odhadzujú, dostávajú sa do ekosystémov a do prírody, pričom vážne ohrozujú migrujúce druhy na celom svete.

Aj keď vtáky majú krídla, nemôžu uniknúť hrozbám z plastu. So žalúdkom naplneným plastami, zadusené alebo zachytené do sietí sú vtáky obeťou reálnych škôd zapríčinených plastovým materiálom odhodeným do prírody. Svetový deň sťahovavého vtáctva v tomto roku ponúka jedinečnú príležitosť na zjednotenie úsilia čeliť tomuto narastajúcemu environmentálnemu problému, akcentoval web unep-aewa.

Ochranárske organizácie a ornitológovia na svete každý rok počas druhého májového víkendu, na ktorý pripadá Svetový deň sťahovavých vtákov, organizujú rôzne podujatia zamerané na ochranu sťahovavého vtáctva. Prednáškami, pozorovaniami a zvyšovaním povedomia o užitočnosti sťahovavých vtákov sa usilujú dosiahnuť, aby sa širšia verejnosť správala k operencom pozornejšie a rešpektovala ich existenciu. Od vyhlásenia Svetového dňa sťahovavých vtákov v roku 2006 sa početné podujatia konajú vo vyše stovke krajín sveta.

Svetovú kampaň organizujú aktivisti AEWA a Dohovoru o sťahovavých druhoch (CMS). Oba medzinárodné dokumenty sú uložené v Bonne a ich cieľom je zachovanie prirodzeného života sťahovavého vtáctva. Dokumenty spravuje Program OSN pre životné prostredie.

Na Slovensku a v stredoeurópskom priestore si ornitológovia pripomínajú Medzinárodný deň vtáctva 1. apríla. Oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman v roku 1900.

Komentáre