Život

Aj vďaka knižnici P. O. Hviezdoslava Prešov číta rád

"Iveta Hurná: „Dôležité je, aby mladí ľudia vedeli, že im literatúra dokáže pomôcť aj v každodennom živote, že odpovedá na otázky, ktoré riešia.“"

TASR Márius Kopcsay, 30. októbra 2020 11:57
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta


Požičiavanie elektronických kníh zadarmo je jeden z projektov, ktorými knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove obdarovala svojich čitateľov v čase, keď si pripomína 95 rokov od svojho vzniku. „Darček nám vyšiel presne na 28. október, teda na dátum, kedy bola naša knižnica otvorená,“ povedala pre teraz.sk Iveta Hurná, riaditeľka knižnice P. O. Hviezdoslava.

Verejné oslavy a podujatia spojené s výročím sa momentálne nemôžu uskutočniť, keďže knižnica je pre protipandemické opatrenia zatvorená. Na návštevníkov zatiaľ čakajú výstavy venované histórii i súčasnosti knižnice. Jedna je umiestnená v priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja, ďalšia expozícia sa nachádza v Centre regionálnych dokumentov na Hlavnej ulici. „Verím, že sa situácia zlepší a čoskoro opäť otvoríme, aby si expozície mohli čitatelia pozrieť,“ uviedla Iveta Hurná.

Novinkou tiež bude projekt Knižnice v čase a priestore, ktorý v Prešove pripravujú spolu s kolegami z knižnice v poľskom Krosne. Projekt pomôže užívateľom lepšie spoznať Prešov a jeho históriu – a to isté platí aj pre Krosno. Ide o bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorá nielenže poskytne informácie o meste, jeho histórii a o významných osobnostiach, ktoré tu pôsobili a žili, ale nasmeruje tiež používateľov na súvisiacu literatúru – teda si budú môcť v knižnici požičať knihy o týchto osobnostiach, resp. knihy, ktoré títo ľudia vytvorili.

Prešov číta rádPre rozvoj knihovníctva v novovzniknutej Československej republike bol dôležitý zákon o verejných knižniciach obecných, ktorý 22. júla 1919 prijalo Národné zhromaždenie. Zhodou okolností knižnicu v Prešove slávnostne otvorili 28. októbra 1925, teda v deň 7. výročia vzniku ČSR. „Asi to bola náhoda, ale bol to veľmi pekný a symbolický dátum. Bolo to v období, keď vznikali knižnice vo všetkých mestách, pretože požiadavka na vzdelanie krajiny bola veľmi intenzívna,“ vysvetlila Iveta Hurná.

Základom pre vznik prvej prešovskej verejnej knižnice bolo takmer štyristo zväzkov, ktoré pôvodne patrili samovzdelávaciemu spolku Kolo. Vedením knižnice bol poverený Belo Klein-Tesnoskalský, ktorého neskôr vystriedal prvý prešovský profesionálny knihovník Jozef Repčák.
Prešov číta rád prezentuje knihy a ich autorov deťom. Na snímke spisovateľ a učiteľ Valentín Šefčík - pred školskými lavicami je ako doma. Foto: Archív Knižnice P. O. Hviezdoslava

Dnes je Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava nielen domovom kníh, ale pôsobí aj ako centrum kultúry a vzdelávania. Predstavuje miesto, kde sa ľudia môžu cítiť príjemne a tráviť svoj voľný čas.

Knižnica tiež už 15 rokov pripravuje jeden z najznámejších literárnych festivalov Prešov číta rád, ktorého cieľom je priblížiť knihy a ich autorov žiakom a študentom prešovských škôl. Toho roku sa podujatie konalo 23. až 25. septembra, teda tesne predtým, než sa prihnala druhá vlna pandémie nového koronavírusu. Hosťami boli spisovateľky Štefánia Opremčáková, Michaela Ella Hajduková, Ivana Ondriová, básnik, autor pre deti a mládež, a tiež riaditeľ základnej školy v Bertotovciach Valentín Šefčík, vrbovský muzikant a rozprávkar Braňo Jobus, divadelný dramaturg a prozaik Daniel Majling, básnik Erik Ondrejička a prozaik Márius Kopcsay. Už tradične podujatia moderoval známy popularizátor literatúry Dado Nagy.

V decembri príde Zvedavé čítanie„Knižnici, jej riaditeľke, pracovníčkam aj učiteľkám patrí absolutórium za to, že organizáciu podujatia v tejto situácii skvele zvládli,“ povedal o festivale jeden z jeho účastníkov básnik Erik Ondrejička.

Ťažiskom festivalu boli besedy, ktoré autori absolvovali na prešovských školách, toho roku samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, teda s rúškami a náležitým odstupom. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je aj Dadom Nagyom moderovaná Literárna talkshow v priestoroch prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča.
Pozitívnym zistením, ktoré potvrdzujú všetci účastníci festivalu, je fakt, že mladá generácia nerezignovala na čítanie kníh. A to napriek tomu, že zosilnel vplyv internetu a sociálnych médií, ktoré sa pre mladú generáciu stávajú hlavným zdrojom informácií, zábavy i umeleckých zážitkov.

Literárna talkšou v Prešove: Moderátor Dado Nagy meria teplotu riaditeľke Knižnice P. O. Hviezdoslava Ivetej Hurnej. Foto: Archív Knižnice P. O. Hviezdoslava


„Po viac než dvadsiatich rokoch pôsobenia v tejto oblasti zisťujem, že sa nenaplnili katastrofické scenáre a že si dobrá kniha vždy nájde svojich čitateľov. Dokonca sa mi zdá, že klasická papierová kniha prežíva renesanciu. Dôležité je, aby mladí ľudia vedeli, že im literatúra dokáže pomôcť aj v každodennom živote, že odpovedá na otázky, ktoré riešia, pomáha im zadefinovať ich vlastné pocity,“ povedala riaditeľka knižnice P. O. Hviezdoslava.

„Veríme tiež, že v decembri bude situácia priaznivejšia a budeme môcť uskutočniť ďalší festival na podporu čítania v rodinách, ktorý sa volá Zvedavé čítanie. Snažíme sa totiž rodičov viesť k tomu, aby svojim deťom čítali a aby im aj týmto spôsobom venovali čas, pretože tento čas je jedinečný a veľmi dôležitý. My, čo máme veľké deti, vieme, o čom hovoríme,“ dodala Iveta Hurná.

Komentáre