Zdravie

Získajte ocenenie pre iniciatívy, ktoré sa starajú srdcom!

"Viac než len liečba – tak znie hlavná myšlienka projektu Zdravie s ľudskou tvárou, ktorej pilotný ročník vyhlasuje spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. "

OTS, 18. júna 2024 9:49
Foto: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Viac než len liečba – tak znie hlavná myšlienka projektu Zdravie s ľudskou tvárou, ktorej pilotný ročník vyhlasuje spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Cieľom je vyzdvihnúť a symbolicky i finančne oceniť iniciatívy, ktoré svojim inovatívnym a ľudským prístupom prinášajú pacientom pridanú hodnotu. Prihlasovanie je možné od 15. júna – 15. septembra 2024.

Kto a prečo sa môže prihlásiť?


Prihlášku môže podať ktorákoľvek organizácia pôsobiaca na Slovensku, ktorá pomáha rozvíjať projekty solidarity a podniká aktivity a iniciatívu prispievajúcu:

- k čo najlepšiemu prekonaniu ťažkého prežívania choroby vytvorením pohodlného a bezpečného prostredia pre pacientov a ich rodiny;
- k odstraňovaniu strachu a poskytovaniu psychologickej podpory pacientom;
- k humanizácii nemocničných procesov takým spôsobom, aby sa pacientom uľahčilo vyrovnať sa s chorobou a zachovať ich pozitívny prístup.


Porota v zložení zástupcov spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. a Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), spoločne so všetkými zamestnancami spoločnosti, ktorí budú mať právo hlasovať, vyberie tri víťazné iniciatívy, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k zlepšeniu života pacientov. Víťazné iniciatívy budú ohodnotené symbolicky aj finančne.

„Na Slovensku máme množstvo organizácií, ktoré do starostlivosti o pacienta vkladajú ľudskosť a láskavosť a vyvíjajú aktivitu smerujúcu k tomu, aby bol život pacientov s rôznymi ochoreniami o niečo lepší. Radi by sme verejnosti ukázali, akých výnimočných ľudí a projekty u nás máme a zároveň ich odmenili za ich často dlhoročnú, obetavú a prospešnú prácu,“ uviedla členka poroty Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

Foto: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Šanca pre slovenské iniciatívy


Prvý ročník udeľovania cien na Slovensku nasleduje po viacerých úspešných ročníkoch v zahraničí, kde sa spoločnosti Teva podarilo nájsť množstvo iniciatív pomáhajúcich pacientom rozmanitými spôsobmi. Spoločnosť tvrdí, že aj takýmto spôsobom chcú prispieť k tomu, aby starostlivosť o pacienta znamenala viac, než iba poskytnutie potrebnej terapie. Úspešnosť zotavenia sa a úroveň životného komfortu pacientov zvyšuje viacero faktorov a pacient je ústrednou postavou, na ktorú sa zameriavajú aj spoločnosti pôsobiace vo farmaceutickom priemysle.

„V spoločnosti Teva veríme, že starostlivosť o pacientov, ich rodiny a opatrovateľov je viac než len poskytovanie liekov. Chceme pomáhať zlepšovať životy pacientov a podporovať ich rodiny a opatrovateľov aj inak, s empatiou a rešpektom k ľudskosti a dôstojnosti,“ hovorí generálny riaditeľ Teva Pharmaceuticals pre Slovensko a Českú republiku Michael Schrewe.

„Chceli by sme vyzvať všetkých, ktorí realizujú inovatívny, kreatívny projekt pre pacientov a sú zdrojom ľudskosti a solidarity, a zároveň podporou pre pacienta v procese liečby, zotavovania či chronického ochorenia, aby nám dali o sebe vedieť a prihlásili svoj projekt do prvého ročníka Zdravie s ľudskou tvárou 2024,“ dodáva.

Foto: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Inšpirácia zo sveta


Spoločnosť Teva Pharmaceuticals pôsobí vo viac ako 60 krajinách na celom svete a v niektorých z nich už úspešne spustila projekt Zdravie s ľudskou tvárou (anglicky Humanizing Health). Spomedzi víťazných iniciatív môžeme vybrať niekoľko inšpiratívnych:

Moja nemocničná záhrada
Pretvorenie schátranej strechy nemocnice na zelenú záhradu s cieľom spríjemniť pacientom okolitý priestor počas hospitalizácie.

Bez strachu zo zrkadla
Terapeutický make-up workshop zameraný na pacientov s kožnými problémami v dôsledku choroby, liečby či úrazu.

Superhrdinovia
Iniciatíva podporujúca deti trpiace rakovinou, dobrovoľníci v akčných kostýmoch chcú upozorniť na to, čo všetko musia tieto odvážne deti prekonať a zároveň im poskytujú psychickú podporu.

Hviezdne CT pracovisko
Interiér pracoviska pre CT vyšetrenie, ako aj prípravné miestnosti sú potlačené v štýle intergalaktickej stanice a pomáhajú tak detským pacientom odbúrať strach z vyšetrenia.

Psia jednotka
Terapeuti spoločne s vycvičenými terapeutickými psami pomáhajú pacientom prekonať strach, smútok a zároveň pomáhajú motivovať k dodržiavaniu liečby, ktorá býva niekedy náročná.

Viac informácií o podmienkach prihlásenia do projektu, ako aj prihlasovací formulár nájdete na stránke: https://www.teva.sk/zdravie-s-ludskou-tvarou.

Pre aktuálne informácie môžete sledovať aj Facebookovú stránku spoločnosti: @TevaSlovensko.

Komentáre