Zdravie

PRIESKUM: Od novembra 2020 klesá na Slovensku miera depresie

"Dlhodobo častejšie prežívajú depresívne pocity mladší respondenti."

TASR, 18. augusta 2021 15:13
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Od novembra 2020 na Slovensku klesá miera prežívania depresívnych pocitov vyvolaných pandémiou a opatreniami. Depresívne pocity prevažujú u nezaočkovaných respondentov.

Najčastejšie zažívajú stres tí respondenti, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, či sa dajú zaočkovať. Vyplýva to z prieskumu v rámci projektu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020.

Kým v novembri 2020 iba pätina respondentov odpovedala, že vôbec nezažívala depresívne pocity, v júli 2021 to bola už skoro tretina (31,5 percenta) respondentov. Rovnako klesá počet tých, ktorí zažívajú depresívne pocity väčšinu času (7,6 percenta v novembri 2020 a 4,7 percenta v júli 2021).

Prieskum ukázal, že vo všetkých vekových skupinách sa častejšie vyskytovalo depresívne prežívanie u nezaočkovaných respondentov ako u zaočkovaných. Kým v júli tohto roka približne len pätina zaočkovaných respondentov uviedla, že často prežívala depresívne pocity, u nezaočkovaných to bola takmer tretina respondentov.

Dlhodobo častejšie prežívajú depresívne pocity mladší respondenti. Ešte v máji práve respondenti do 30 rokov najčastejšie uvádzali, že neprežívajú žiadne pozitívne pocity. Začiatkom júla to boli respondenti vo veku 30 až 39 rokov, spomedzi ktorých sa až 40 percent cítilo veľmi často smutne a neprežívalo žiadne pozitívne pocity.

„Pri bližšom pohľade na túto vekovú skupinu vidíme, že práve v nej sa nachádza najmenej zaočkovaných respondentov. Na základe výsledkov prieskumu môžeme predpokladať, že zaočkovanosť súvisí i s pozitívnejším prežívaním respondentov," uviedla Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Kým podľa prieskumu v novembri vôbec nezažívala stres štvrtina respondentov, v máji to bolo 30 percent a v júli 28,5 percenta. Konštantne sa ukazuje, že najčastejšie zažívajú stres respondenti do 40 rokov.

„Kým v miere depresívneho prežívania sledujeme výrazný pokles, miera zažívaného stresu klesá oveľa pomalšie a predpokladáme, že súvisí i s inými osobnými, pracovnými či spoločenskými udalosťami na Slovensku," skonštatovala Urban.

Vnímaný stres, rovnako ako depresívne prežívanie, tiež súvisí s tým, či je respondent už zaočkovaný. Respondenti, ktorí nevedia, či sa dajú zaočkovať, zažívali začiatkom júla stres najčastejšie.

Prieskum tiež ukázal, že tretina respondentov si myslí, že ľudia na Slovensku sa od marca 2020 zmenili skôr k horšiemu v porovnaní s tým, akí boli pred príchodom koronakrízy, a až 40 percent si myslí, že naša spoločnosť sa zmenila skôr k horšiemu. Výsledok tiež súvisí s tým, či sú respondenti zaočkovaní alebo nie.

Desiata vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa realizovala v období 15. júla až 20. júla. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Komentáre