Zdravie

Influenceri motivovali stredoškolákov aby nefajčili

"Tentokrát v Humennom, Snine a v Poprade."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 22. marca 2024 10:30
Influenceri motivovali stredoškolákov aby nefajčili. Tentokrát v Humennom, Snine a v Poprade Foto: H3KNISA
Deň bez vyučovania plný motivačných workshopov a inšpiratívnych spíkrov, ktorými sú známi influenceri. To je moderný preventívny projekt H3KNISA, ktorého cieľom je priniesť problematiku fajčenia a iných závislostí u mladých ľudí tak, aby zarezonovala a vyvolala u študentov záujem diskutovať a rozmýšľať nad škodlivosťou fajčenia. V marci pokračoval H3KNISA na troch stredných školách na východnom Slovensku - na Cirkevnej spojenej škole v Humennom, Gymnáziu v Snine a na SOŠ Polytechnickej vo Svite.

Foto: H3KNISA V Cirkevnej spojenej škole v Humennom - Matúš Okajček a workshop o sociálnych sieťach

Skúsenosti s fajčením má podľa prieskumov až 40 percent neplnoletých stredoškolákov u nás, pričom až pätina z ich fajčí pravidelne. Fajčenie nevnímajú, že im škodí a v tomto smere nefungujú na nich žiadne zákazy, príkazy, či mentorovanie dospelých a učiteľov. Odborníci a pedagógovia sa však zhodujú v jednom, študenti radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to je základom pre preventívny projekt H3KNISA iniciatívy Na veku záleží, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí aby nefajčili, ale inak. Tento úspešný projekt už tretí rok školy vítajú a nadšení sú aj študenti.

Foto: H3KNISA v Gymnáziu v Snine

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV
Koncepcia celodenného workshopu H3KINSA je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:
1. atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,
2. rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
3. workshopy v malých skupinách,
4. bez pedagógov a
5. nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.


Foto: H3KNISA v SOŠ Polytechnickej vo Svite

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s motivujúcimi influencermi a mladými ľuďmi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu napríklad fajčením.

Foto: H3KNISA V Cirkevnej spojenej škole v Humennom -Bekim a jeho workshop o zvládať ťažké životné situácie s úsmevom

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA
„Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali,“ vysvetľuje koncept workshopov ambasádor H3KNISA Matúš Okajčeka, známy tiež ako influencer To je ten náš Matúš. „O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov,“ dodal Matúš Okajček.

Foto: H3KNISA v SOŠ Polytechnickej vo Svite - Martin Jakubis sa workshop o nápadoch podnikať už na strednej škole

MLADÍ MLADÝM
Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie delí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Lucia Bogdányová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Nikoleta Schillová a Juraj Smolík z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, travel blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj Filip Jovanovič a Viliam Štajgár z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.

Školy, ktoré majú záujem o takýto preventívny projekt sa môžu prihlásiť na www.h3knisa.sk.

Komentáre