Štýl

Vyhodnotili študentskú dizajnérsku súťaž o Cenu Jindřicha Halabalu

"Kategória dizajn nábytku a interiéru, doktorantské práce má víťaza v Richardovi Sekerákovi za prácu Graffiti RSD."

TASR, 30. októbra 2023 13:29
Inovatívne dizajnové návrhy nového nábytku a interiéru študentov vysokých škôl najmä zo Slovenska a ČR, ocenili v týchto dňoch vo Zvolene v rámci medzinárodnej súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Foto: TASR Jozef Poliak

Inovatívne dizajnové návrhy nového nábytku a interiéru študentov vysokých škôl najmä zo Slovenska a Českej republiky ocenili v týchto dňoch vo Zvolene v rámci medzinárodnej súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. V tamojšom Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) zároveň vystavili ich najlepšie práce.

Ako informuje organizátor, Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene, súťaž bola vyhlásená v piatich kategóriách. Študenti súťažili so svojimi semestrálnymi a záverečnými prácami.

V kategórii dizajn nábytku, semestrálne práce získala Cenu J. Halabalu Barbora Siráňová s prácou minimo a minima. V kategórii dizajn nábytku, záverečné práce si cenu odnáša Jakub Krmela za sedaciu súpravu Anilla.

Kategóriu dizajn interiéru, semestrálne práce ovládla Timea Kepová s prácou 3D print yurt house. Cenu profesora Halabalu v kategórii dizajn nábytku, záverečné práce prisúdila porota Nikole Stančekovej za prácu Komunitné centrum COMU.

Kategória dizajn nábytku a interiéru, doktorantské práce má víťaza v Richardovi Sekerákovi za prácu Graffiti RSD. V každej kategórii bolo udelené aj jedno čestné uznanie.
Inovatívne dizajnové návrhy nového nábytku a interiéru študentov vysokých škôl najmä zo Slovenska a ČR, ocenili v týchto dňoch vo Zvolene v rámci medzinárodnej súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Foto: TASR - Jozef Poliak

Na súťaži sa tento rok zúčastnilo 46 študentov s 51 prácami. Zastúpené boli práce zo šiestich univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom.

Jindřich Halabala bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov TUZVO.
Na snímke práca Tomáša Luknára, kolekcia Butto v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene 26. októbra 2023. Foto: TASR Jozef Poliak

Cena profesora J. Halabalu sa koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku TUZVO a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne.

V počiatkoch sa súťaž formovala ako československá. V 11. ročníku, v roku 2015 sa otvorila aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.

Komentáre