Štýl

Gemerské a Malohontské kostoly ocenili značkou Európske dedičstvo

"Ocenenú slovenskú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou stredovekých nástenných malieb."

TASR, 14. júna 2022 10:39
Na archívnej snímke interiér stredovekého kostolíka v Kyjaticiach v okrese Rimavská Sobota. Foto: TASR/Branislav Caban

V Bruseli sa v pondelok začal dvojdňový ceremoniál slávnostného udeľovania značky Európske dedičstvo (European Heritage Label). Európska komisia za pomoci nezávislej odbornej poroty tento rok udelila túto značku dvanástim miestam, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách a kultúre Európy. Po prvýkrát túto značku získava aj Slovensko za stredovekú sakrálnu architektúru znázornenú v 12 gotických kostoloch v regióne Gemer a Malohont. Informuje o tom spravodajca TASR.

Bruselské podujatie (13.-14.6.) má pod patronátom eurokomisárka pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Marija Gabrielová. Tá v pondelok večer otvorila slávnostnú ceremóniu udeľovania cien a upozornila, že pod záštitou Európskeho roka mládeže sa budú konať diskusie účastníkov zamerané na úlohu, ktorú môže zohrávať mládež pri ochrane kultúrneho dedičstva EÚ.

"Kultúrne dedičstvo je dušou Európy. Je vyjadrením našej európskej identity, formuje náš kolektívny život a našu budúcnosť. Dnes ho viac ako kedykoľvek predtým treba chrániť a uznávať," uviedla komisárka vo svojom vyhlásení. Priznala, že sa veľmi teší z tohtoročných dvanástich víťazných lokalít, a vyzvala všetkých európskych občanov, aby tieto lokality a regióny navštívili a osobne spoznali ich kultúrnu hodnotu.

Ocenenú slovenskú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou stredovekých nástenných malieb. Tieto maľby podľa slov Anny Tuhárskej z Pamiatkového úradu SR, ktorá je národnou koordinátorkou značky Európske dedičstvo, predstavujú výnimočný doklad internacionálneho charakteru európskeho umenia a živých kultúrnych kontaktov naprieč Európou už v dávnej minulosti.

Na archívnej snímke evanjelický gotický kostol v Štítniku v okrese Rožňava. Foto: TASR - Branislav Caban


Pripomenula, že na národnej úrovni sa žiadosti pre zisk tejto značky predkladajú Pamiatkovému úradu. "Táto iniciatíva sa od iných odlišuje tým, že dôraz je kladený na ľudské aktivity, ktoré tie lokality vyvíjajú smerom k verejnosti, na komunikáciu o tom, akú úlohu zohrali v dejinách a vo formovaní Európy ako spoločného priestoru, ako ho poznáme dnes," opísala situáciu. Podľa jej slov prvé kroky, ktoré viedli k úspešnému získaniu značky, sa začali pred štyrmi až piatimi rokmi, prebehlo veľa "mravčej práce", hlavne v presvedčovaní a vysvetľovaní, v čom spočíva význam tejto značky. V období rokov 2020 - 2021 prebehlo spracovanie žiadosti, ktorá bola predložená európskemu hodnotiacemu panelu. Výsledok Európska komisia oznámila koncom apríla tohto roka.

Tuharská vyjadrila nádej, že Slovensko môže o dva roky, v ďalšom kolo súťaže, zabodovať s ďalšími kultúrno-historickými lokalitami. Už sú skúsenosti, na ktorých sa dá stavať. "Dôležité bude sústrediť sa nie na tie kamene, ale na ľudí. Je potrebné, aby aj obyvatelia takýchto lokalít, aj ich návštevníci rozumeli, v čom spočíva význam kultúrneho dedičstva," odkázala.Súčasťou ocenenej lokality sú kostoly v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove v rámci Rimavského okruhu, kostol v Chyžnom, Kameňanoch, Rákoši a rotunda v Šiveticiach v rámci Jelšavského okruhu a kostol v Koceľovciach, Ochtinej, Plešivci a Štítniku v rámci Štítnického okruhu.


Komentáre