Ekológia

Začína sa víkend otvorených záhrad a parkov

"Tento rok sa do podujatia zapojilo vyše 60 lokalít z celého Slovenska. Viaceré lokality sa predstavia len formou ONLINE prezentácií cez hlavné stránky podujatia."

TASR/Webmagazin.sk, 9. októbra 2020 12:59
Prístupná bude aj Kochova záhrada v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

V rámci Víkendu otvorených záhrad a parkov 2020 budú predstavené mnohé verejné i súkromné parky, záhrady, ovocné sady, ukážkové prírodné záhrady, arboréta alebo botanické záhrady, ktoré sú niečím zaujímavé – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene.

Úloha parkov a záhrad je dôležitá nielen pre zachovanie biodiverzity a ich kultúrneho a prírodného dedičstva. V dnešných dňoch (klimatické zmeny, pandémia COVID 19) sa čoraz viac do popredia dostávajú ich zdravotné, hygienické a rekreačné funkcie s priaznivým vplyvom na naše fyzické i duševné zdravie. Práve tieto hodnoty parkov a záhrad, ktoré nám môžu pomôcť prekonať aj toto náročné obdobie chcú organizátori podujatia zdôrazniť.

Počas XII. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené viaceré zelené lokality. Prvý raz sa verejnosti predstaví záhrada pri Slovenskej katolíckej charite, ako aj citlivo zrekonštruovaná záhrada Domu Albrechtovcov. Pre náročnejších návštevníkov v Bratislave sú pripravené aj špeciálne tématické okruhy s odbornými sprievodcami. Otvorená bude aj Kochova záhrada, bývalá Pálffyho záhrada na Zámockej či lokalita Jurajov dvor.
V roku 2020 sa do podujatia na Slovensku prvý raz zapája SNG Kaštieľ Strážky, so svojim starostlivo udržiavaným anglickým parkom. Foto: Facebook SNG Kaštieľ Strážky

V roku 2020 sa do podujatia na Slovensku prvý raz zapája SNG Kaštieľ Strážky, so svojim starostlivo udržiavaným anglickým parkom, v Trenčíne záhrada Centra pre rodinu, či Botanická záhrada pri UPJŠ v Košiciach, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie od svojho vzniku. V spolupráci s organizáciou arboristov na Slovensku (ISA Slovensko) budú v mnohých vybratých lokalitách na Slovensku sponzorsky ošetrené stromy.

Na stránke podujatia www.vopz.sk nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci Víkendu navštíviť a tiež upozornenie, ak sa treba na návštevu prihlásiť vopred alebo či je lokalita prezentované v podujatí len ONLINE formou.

Komentáre