Ekológia

V Tatrách nie je zabezpečených 43 % odpadu a láka medvede

"Dôkladné zabezpečenie nádob s komunálnym odpadom je jediným riešením na výrazné zníženie výskytu medveďa v blízkosti ľudských obydlí."

TASR/Webmagazin.sk, 3. júla 2020 13:20
Medvede v košickej zoo mali za úlohu otestovať špeciálny kontajner na odpadky zhotovený práve s cieľom, aby sa doň takéto divé zvieratá nedostali. Hoci v ňom boli ich obľúbené maškrty, kontajner skúškou prešiel. Foto: TASR František Iván

Na území Vysokých Tatier nie je zabezpečených 43 percent odpadu vôbec a 33 percent je zabezpečených nedostatočne. Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Nezabezpečený odpad spôsobuje, že medvede prichádzajú do blízkosti ľudských obydlí. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Anna Weissová.

ŠOP v tejto súvislosti podala podnet aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby preskúmala podozrenie z nezákonného nakladania s odpadom.

„Ku dňu 18. 6. 2020 eviduje ŠOP SR na území mesta Vysoké Tatry celkovo 115 nezabezpečených a 89 nedostatočne, nevhodne, zabezpečených stojísk odpadu alebo samostatne stojacich odpadových nádob,“ konštatujú Michal Haring a Martin Peleš zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Spresnili, že odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení sú pre medvede voľne prístupné bez zabezpečenia.

Zo zistení zásahového tímu vyplýva, že medvede sú pozorované pri jedení potravy, ktorá pochádza z nezabezpečených odpadových nádob.

„Komplexné a dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu proti vnikaniu medveďov je kľúčovým a jediným koncepčným riešením, pri ktorom existuje predpoklad, že sa podstatným spôsobom zníži počet výskytov medveďa hnedého v intravilánoch a v bezprostrednom okolí tatranských osád,“ hovorí Marián Hletko zo zásahového tímu.

Vyzýva aj samotných obyvateľov, aby boli nápomocní a aktívne sa pričinili o zabezpečenie nádob na odpad. Hletko poznamenal, že medvede sa ako problémové nenarodili, ale sú výsledkom ľudskej nedbanlivosti.

Komentáre